AD
首页 > 基金 > 正文

开放式基金每日净值2017-05-26

[2017-05-26 22:21:02] 来源:[db:来源] 编辑:[db:作者] 点击量:
评论 点击收藏
导读:代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长------000003中海可转债A------000004中海可转债C------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券------000008嘉实中证500ETF联接------000011华夏大盘精选------000014华夏...
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长------000003中海可转债A------000004中海可转债C------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券------000008嘉实中证500ETF联接------000011华夏大盘精选------000014华夏聚利债券------000015华夏纯债债券A------000016华夏纯债债券C------000017财通可持续混合------000020景顺长城品质投资混合------000021华夏优势增长混合------000022南方中票A------000023南方中票C------000024大摩双利增强债券A------000025大摩双利增强债券C------000026泰达信用合利债券A------000027泰达信用合利债券B------000028华富保本混合------000029富国宏观策略------000030长城久利保本混合------000031华夏复兴混合------000032易方达信用债债券A------000033易方达信用债债券C------000039农银高增长混合------000041华夏全球精选------000042中证财通可持续发展100指数A------000043嘉实美国成长股票------000044嘉实美国成长股票现汇------000045工银产业债A------000046工银产业债B------000047华夏双债增强债券A------000048华夏双债增强债券C------000049中银标普全球资源等权重指数------000050长盛纯债债券A------000051华夏沪深300ETF联接------000052长盛纯债债券C------000053鹏华实业债纯债债券------000054鹏华双债增利债券------000055广发纳斯达克100指数美元现汇------000056建信消费升级混合------000057中银消费主题混合------000058国联安保本混合------000059国联安中证医药100------000061华夏盛世混合------000062银华量化智慧动力混合------000063长盛电子信息主题灵活配置混合------000064大摩18个月定期开放债券------000065国富焦点驱动混合------000066诺安鸿鑫保本混合------000067民生加银转债优选A------000068民生加银转债优选C------000069国投瑞银中高等级债券A------000070国投瑞银中高等级债券C------000071华夏恒生ETF联接------000072华安保本混合------000073上投成长动力------000074工银信用纯债一年定开债券A------000075华夏恒生联接现汇------000076华夏恒生联接现钞------000077工银信用纯债一年定开债券C------000078工银信用纯债两年定开债券A------000079工银信用纯债两年定开债券C------000080天治可转债A------000081天治可转债C------000082嘉实研究阿尔法股票------000083汇添富消费行业混合------000084博时安盈债券A------000085博时安盈债券C------000086南方稳利A------000087嘉实中证金边国债ETF联接A------000088嘉实中证金边国债ETF联接C------000091信诚新双盈分级债券------000092信诚新双盈分级债券A------000093信诚新双盈分级债券B------000103国泰中国企业境外高收益债券------000104华宸信用增利债券1.07301.2830-0.09000105建信安心回报债券A------000106建信安心回报债券C------000107富国稳健增强债券A/B------000109富国稳健增强债券C------000110金鹰元安保本混合A------000111易方达纯债1年定开债券A------000112易方达纯债1年定开债券C------000113嘉实如意宝定期债券A------000115嘉实如意宝定期债券C------000116嘉实丰益纯债定期债券------000117广发轮动配置混合------000118广发聚鑫债券A------000119广发聚鑫债券C------000120中银美丽中国混合------000121华夏永福养老理财混合A------000122汇添富实业债债券A------000123汇添富实业债债券C------000124华宝服务优选混合------000125上投摩根天颐年丰混合A------000126招商安润保本混合------000127农银行业领先混合------000128大成景安短融债券A------000129大成景安短融债券B------000130大成景兴信用债债券A------000131大成景兴信用债债券C------000136民生加银策略精选混合------000137民生加银岁岁增利A------000138民生加银岁岁增利C------000139富国国有企业债债券A------000141富国国有企业债C级------000142融通通泰保本混合A------000143鹏华双债加利债券------000147易方达高等级信用债A------000148易方达高等级信用债C------000149华安双债添利债券A------000150华安双债添利债券C------000151诺安信用一年定开债券------000152大成景旭纯债A------000153大成景旭纯债C------000165国投瑞银策略精选混合------000166中海安鑫保本------000167广发聚优灵活配置混合A------000169泰达收益增强债券A------000170泰达收益增强债券B------000171易方达裕丰回报债券------000172华泰柏瑞量化增强混合A------000173汇添富美丽30混合------000174汇添富高息债债券A------000175汇添富高息债债券C------000176嘉实沪深300指数研究增强------000177嘉实丰益信用定期债券A------000178博时灵活配置混合A------000179广发美国房地产指数------000180广发美国房地产指数现汇------000181景顺长城四季金利债券A------000182景顺长城四季金利债券C------000183嘉实丰益策略定期债券------000184工银添福债券A------000185工银添福债券B------000186华泰柏瑞季季红债券------000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A------000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C------000189易方达保本一号混合------000190中银新回报灵活配置混合------000191富国信用债债券A------000192富国信用债债券C------000193国泰美国房地产开发股票------000194银华信用四季红债券------000195工银保本3号混合A------000196工银保本3号混合B------000197富国目标收益一年期纯债债券------000199国泰策略收益灵活配置混合------000200博时岁岁增利一年定开债券------000201诺安泰鑫A------000202富国目标收益两年期纯债债券------000205易方达投资级信用债债券A------000206易方达投资级信用债债券C------000207建信双债增强债券A------000208建信双债增强债券C------000209信诚新兴产业混合------000212泰信鑫益定期开放债券A------000213泰信鑫益定期开放债券C------000214广发成长优选混合------000215广发趋势优选灵活配置------000216华安黄金易ETF联接A------000217华安黄金易ETF联接C------000218国泰黄金ETF联接A------000219博时裕益灵活配置------000220富国医疗保健行业混合------000221汇添富年年利定期开放债券A------000222汇添富年年利定期开放债券C------000225长盛年年收益定期开放债券A------000226长盛年年收益定期开放债券C------000227华安年年红债券A------000235诺安稳固收益一年定开债券------000236工银月月薪定期支付债券A------000237国投瑞银一年定期开放债A------000238国投瑞银一年定期开放债C------000239华安年年盈定开债A------000240华安年年盈定开债C------000241宝盈核心优势混合C------000242景顺长城策略精选------000244天弘稳利定期开放债券A------000245天弘稳利定期开放债券B------000246博时月月薪定期支付债券------000247方正富邦互利债券------000248汇添富中证主要消费ETF联接------000251工银金融地产混合------000252景顺长城景兴信用纯债A------000253景顺长城景兴信用纯债C------000254长城增强收益定开债券A------000255长城增强收益定开债券C------000256上投摩根红利回报混合A------000257上投岁岁盈定开债券A------000258上投岁岁盈定开债券C------000259农银区间收益混合------000260信诚季季定期支付债券------000263工银信息产业混合------000264博时内需增长混合------000265易方达恒久添利1年定开债券A------000266易方达恒久添利1年定开债券C------000267广发集利A------000268广发集利C------000270建信安心保本混合------000271中邮定期开放债券A------000272中邮定期开放债券C------000273华润元大安鑫灵活配置混合------000274广发亚太中高收益债券------000275广发亚太中高收益债券现汇------000277博时双月薪定期支付债券------000278融通通泽灵活配置混合------000279华商红利优选灵活配置------000280博时双债增强债券A------000281博时双债增强债券C------000286银华信用季季红债券------000287银华永利债券A------000288银华永利债券C------000289鹏华丰泰定期开放债券A------000290鹏华全球高收益债------000291鹏华丰信分级债券------000292鹏华丰信分级债券A------000293鹏华丰信分级债券B------000294华安生态优先混合------000295鹏华丰实定期开放债券A------000296鹏华丰实定期开放债券B------000297鹏华可转债债券------000298中海纯债债券A------000299中海纯债债券C------000302国泰淘金互联网债券------000303长盛双月红定期债券A------000304长盛双月红定期债券C------000305中银中高等级A------000306天弘弘利债券------000307易方达黄金ETF联接A------000308建信创新中国混合------000309大摩品质生活股票------000310安信永利信用A------000311景顺长城沪深300增强------000312华安沪深300增强A------000313华安沪深300增强C------000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A------000316中海惠利纯债分级债券------000317中海惠利纯债分级债券A------000318中海惠利纯债分级债券B------000319泰达淘利债券A------000320泰达淘利债券B------000326南方顺达------000327南方丰合------000328上投摩根转型动力------000329鹏华丰饶定开债------000333长城稳固收益债券A------000334长城稳固收益债券C------000335安信永利信用C------000336农银研究精选------000338鹏华双债保利债券------000339长城医疗保健混合------000341嘉实新兴市场C2(QDII)------000342嘉实新兴市场A1(QDII)------000345鹏华丰融定期开放债券------000346建信安心回报两年定开债券A------000347建信安心回报两年定开债券C------000351国富恒丰定期债券A------000352国富恒丰定期债券C------000354长盛城镇化主题混合------000355南方丰元A------000356南方丰元C------000360信诚年年有余A------000361信诚年年有余B------000362国泰聚信价值优势灵活配置A------000363国泰聚信价值优势灵活配置C------000367国泰安康养老定期支付混合A------000368汇添富沪深300安中指数------000369广发全球医疗保健现钞------000370广发全球医疗保健现汇------000372中银惠利半年定期开放债券------000373华安中证细分医药ETF联接A------000376华安中证细分医药ETF联接C------000377上投双债增利A------000378上投双债增利C------000385景顺长城景颐双利债券A------000386景顺长城景颐双利债券C------000387泰达宏利瑞利债券A------000388泰达宏利瑞利债券B------000390华商优势行业------000394融通通源短融债券A------000395汇添富安心中国债券A------000396汇添富安心中国债券C------000398华富灵活配置混合------000400中融增鑫定期开放债券A------000401中融增鑫定期开放债券C------000402工银纯债债券A------000403工银纯债债券B------000404易方达新兴成长灵活配置------000405信诚月月支付------000406汇添富双利增强债券A------000407汇添富双利增强债券C------000408民生加银城镇化混合------000409鹏华环保产业股票------000410益民服务领先混合------000411景顺长城优质成长------000412国开岁月鎏金定开信用债A------000413国开岁月鎏金定开信用债C------000414嘉实绝对收益策略定期混合------000415大摩添利18个月开放债券A------000416大摩添利18个月开放债券C------000417国联安新精选灵活配置------000418景顺长城成长之星------000419大摩优质信价纯债A------000420大摩优质信价纯债C------000421华泰柏瑞丰汇债券A------000422华泰柏瑞丰汇债券C------000423前海开源事件驱动混合A------000426大成信用增利一年定开债券A------000427大成信用增利一年定开债券C------000428易方达聚盈分级债券发起式------000429易方达聚盈分级债券发起式A------000430易方达聚盈分级债券发起式B------000431鹏华品牌传承混合------000432中银优秀企业混合------000433安信鑫发优选混合------000435建信稳定添利债券A------000436易方达裕惠定开混合发起式------000437融通月月添利定开债券A------000438融通月月添利定开债券B------000452南方医保------000457上投摩根核心成长------000458英大领先回报发起式------000462农银主题轮动混合------000463华商双债丰利债券A------000465景顺长城鑫月薪定期支付债券------000466融通通瑞债券A/B------000467信诚惠报债券A------000469富国目标齐利一年期纯债债券------000471富国城镇发展股票------000473广发集鑫债券A------000474广发集鑫债券C------000477广发主题领先混合------000478建信中证500指数增强------000479信诚惠报债券B------000480东方红新动力混合------000481华商双债丰利债券C------000489光大保德信岁末红利纯债A------000490光大保德信岁末红利纯债C------000496长安产业精选混合A------000497财通纯债债券A------000500华富恒富分级债券------000501华富恒富分级债券A------000502华富恒富分级债券B------000503中信建投稳信一年A------000504中信建投稳信一年C------000507泰达宏利养老混合A------000508泰达宏利养老混合B------000510诺安永鑫收益一年定开债券------000511国泰国策驱动灵活配置混合A------000512国泰结构转型灵活配置混合A------000513富国高端制造行业股票------000520上银新兴价值成长混合------000522华润元大信息传媒科技混合------000523国投瑞银医疗保健混合------000524上投摩根民生需求------000526国泰浓益灵活配置混合A------000527南方新优享------000529广发竞争优势混合------000530招商丰盛稳定增长混合A------000531东吴阿尔法灵活配置混合------000532景顺长城优势企业混合------000534长盛高端装备制造灵活配置------000535长盛航天海工装备灵活配置------000536前海开源可转债债券------000538诺安优势行业混合A------000541华商创新成长灵活配置------000545中邮核心竞争力混合------000546兴业定开债券A------000547建信健康民生混合------000549华安大国新经济股票------000550广发新动力混合------000551信诚幸福消费混合------000552中加纯债一年A------000553中加纯债一年C------000554中国梦基金------000556国投新机遇混合A------000557国投新机遇混合C------000561南方启元A------000562南方启元C------000563南方通利A------000564南方通利C------000566华泰柏瑞创新升级混合------000567广发聚祥灵活混合------000571中邮双动力混合------000572中银多策略混合------000573天弘通利混合------000574宝盈新价值混合------000577安信价值精选股票------000578鑫元A------000579鑫元C------000583江信聚福------000584新华鑫益灵活配置混合------000585嘉实对冲套利定期混合------000586景顺中小板创业板精选股票------000587大成灵活配置混合------000589光大保德信银发商机混合------000590华安新活力混合------000591中银健康生活混合------000592建信改革红利股票------000593易方达标普消费品指数现汇------000594大摩进取优选股票------000595嘉实泰和混合------000596前海开源中证军工指数A------000597中海积极收益混合------000598长盛生态环境主题混合------000601华宝创新优选混合------000603易方达创新驱动灵活配置混合------000609华商新量化灵活配置混合------000612华宝生态中国混合------000613国寿安保沪深300指数------000614华安德国30(DAX)联接------000616上投摩根优信增利债券A------000617上投摩根优信增利债券C------000619东方红产业升级混合------000622华富恒财分级债券------000623华富恒财分级债券A------000624华富恒财分级债券B------000628大成高新技术产业股票------000629圆信永丰纯债A------000630圆信永丰纯债C------000631中银聚利分级债券------000632中银聚利分级债券A------000633中银聚利分级债券B------000634富国天盛灵活配置混合------000639宝盈祥瑞养老混合------000646华润元大医疗保健量化混合------000649长城久鑫保本混合------000652博时裕隆混合------000654华商新锐产业混合------000655鑫元稳利债券------000656前海开源沪深300指数------000663国投瑞银美丽中国混合------000664国联安通盈混合A------000667工银绝对收益混合发起A------000668国寿安保尊享债券A------000669国寿安保尊享债券C------000672工银绝对收益混合发起B------000674中海惠祥分级债券------000675中海惠祥分级债券A------000676中海惠祥分级债券B------000679招商丰利灵活配置混合A------000684长盛养老健康产业灵活配置------000688景顺长城研究精选股票------000689前海开源新经济混合------000690前海开源大海洋混合------000692汇添富双利债券C------000694鑫元鸿利债券------000695大成景益平稳收益混合------000696汇添富环保行业股票------000697汇添富移动互联股票------000698宝盈科技30混合------000706中邮多策略混合------000708华安安享混合------000711嘉实医疗保健股票------000714诺安稳健回报灵活配置混合------000717融通转型三动力灵活配置混合------000720南方稳利1年定开债券C------000723建信稳定添利债券C------000727融通健康产业灵活配置混合------000728工银目标收益一年定开债券------000729建信中小盘先锋股票------000736诺安聚利债券A------000737诺安聚利债券C------000739平安大华新鑫先锋A------000742国泰新经济灵活配置混合------000743红塔红土盛世普益混合发起式------000744北信瑞丰稳定收益A------000745北信瑞丰稳定收益C------000746招商行业精选股票------000747广发逆向策略混合------000749国金鑫安保本------000751嘉实新兴产业股票------000752博时优势收益信用债券------000753华宝兴业量化对冲混合A------000754华宝兴业量化对冲混合C------000755富安达新兴成长混合------000756建信潜力新蓝筹股票------000757华富智慧城市灵活配置混合------000761国富健康优质生活股票------000762汇添富绝对收益定开混合------000763工银新财富灵活配置混合------000765上投岁岁盈定开债券B------000766上投岁岁盈定开债券D------000767华富国泰民安灵活配置混合------000768长城久盈纯债分级债券------000769长城久盈纯债分级债券A------000770长城久盈纯债分级债券B------000772景顺长城中国回报灵活配置------000774天弘瑞利分级债券------000775天弘瑞利分级债券A------000776天弘瑞利分级债券B------000778鹏华先进制造股票------000780鹏华医疗保健股票------000781国投岁增利一年定开债券A------000782国投岁增利一年定开债券C------000788前海开源中国成长混合------000793工银高端制造股票------000794宝盈睿丰创新混合A------000796宝盈睿丰创新混合C------000800华商未来主题混合------000801中金纯债A------000802中金纯债C------000803工银研究精选股票------000804中信建投稳利保本------000805中银新经济灵活配置混合------000810富国收益增强债券A------000812富国收益增强债券C------000813鑫元合享分级债券------000814鑫元合享分级债券A------000815鑫元合享分级债券B------000817中银安心回报------000822东海美丽中国灵活配置0.94900.9490-0.11000823银华高端制造业------000824圆信永丰双红利A------000825圆信永丰双红利C------000826广发百发100指数A------000827广发百发100指数E------000828泰达转型机遇------000831工银医疗保健------000834大成纳斯达克100指数------000835华润元大富时中国A50指数------000839上投摩根纯债丰利债券A------000840上投摩根纯债丰利债券C------000841富国新回报灵活配置A------000843富国新回报灵活配置C------000844南方绝对收益------000845国投瑞银信息消费混合------000849汇丰晋信双核策略A------000850汇丰晋信双核策略C------000854鹏华养老产业------000859融通通瑞债券C------000865大成景利混合------000866华宝兴业制造------000867华宝品质生活股票------000870嘉实新收益混合------000875建信稳定得利债券A------000876建信稳定得利债券C------000877华泰柏瑞量化优选混合------000878中海医药健康产业混合A------000879中海医药健康产业混合C------000880富国研究精选灵活配置------000884民生加银优选------000885广发全球农业指数美元现汇------000886北信瑞丰无限互联主题灵活配置------000887上投摩根稳进回报混合------000889上投摩根纯债添利债券A------000890上投摩根纯债添利债券C ------000892九泰天宝灵活配置混合A------000893工银创新动力------000894中欧睿达定期开放------000896鑫元半年定期开放债券A------000897鑫元半年定期开放债券C------000898华富恒稳纯债债券A------000899华富恒稳纯债债券C ------000900新华阿鑫一号保本------000904银华回报灵活配置定期开放混合------000906广发全球精选股票美元现汇------000910鑫元合丰纯债C------000911鑫元合丰纯债A------000913农银医疗保健股票------000914中加纯债债券------000916前海开源股息率100强股票------000924宝盈先进制造混合------000925汇添富外延增长主题------000926中信建投睿信灵活配置混合A------000927博时大中华亚太精选美元现汇------000928中融国企改革混合------000929博时黄金ETFD------000930博时黄金ETFI------000931国寿安保尊益信用纯债一年------000932前海开源睿远稳健增利混合A------000933前海开源睿远稳健增利混合C------000934国富大中华精选混合------000935汇金转型成长------000936博时产业新动力混合------000937华商稳固添利债券A------000938华商稳固添利债券C------000939中银研究精选灵活配置混合------000940富国中小盘精选混合------000942广发信息技术联接A------000943工银中高等级信用债债券A------000944工银中高等级信用债债券B------000945华夏医疗健康混合A------000946华夏医疗健康混合C------000947德邦纯债债券A------000948华夏沪港通恒生ETF联接------000950易方达沪深300非银ETF联接------000953国泰睿吉灵活配置混合A------000954国泰睿吉灵活配置混合C------000955南方产业活力------000958东吴鼎元A------000959东吴鼎元C------000960招商医药健康产业股票------000961天弘沪深300指数------000962天弘中证500指数------000963兴业多策略混合------000965汇丰晋信新动力混合------000966中邮核心科技创新灵活配置混合------000967华泰柏瑞创新动力混合------000968广发养老指数A------000969前海开源大安全混合------000970东方红睿元混合------000971诺安新经济股票------000972新华万银策略灵活配置混合------000973新华增盈回报债券------000974安信消费医药股票------000975MSCI中国A股ETF联接------000976长城新兴产业混合------000977长城环保主题混合------000978景顺长城量化精选股票------000979景顺长城沪港深精选股票------000984民生加银新收益债券A------000985嘉实逆向策略股票------000986太平灵活配置------000987民生加银新收益债券C------000988嘉实全球互联网股票人民币------000989嘉实全球互联网股票美元现汇------000990嘉实全球互联网股票美元现钞------000991工银战略转型股票------000992广发对冲套利定期开放混合------000993华宝稳健回报混合------000994建信睿盈灵活配置混合A------000995建信睿盈灵活配置混合C------000996中银新动力股票------000997南方双元A------000998南方双元C------001000中欧明睿新起点混合------001001华夏债券A/B------001003华夏债券C------001004新华稳健回报混合发起式------001005中海合鑫混合------001007国联安鑫安灵活配置混合------001008工银国企改革股票------001009上投摩根安全战略股票------001011华夏希望债券A------001013华夏希望债券C------001014中融融安混合------001015华夏沪深300指数增强A------001016华夏沪深300指数增强C------001017泰达改革动力混合A------001018易方达新经济混合------001019兴业年年利定开债------001021华夏亚债中国指数A------001023华夏亚债中国指数C------001027前海开源中证大农业指数增强------001028华安物联网主题股票------001029国投瑞银新动力混合------001030天弘云端生活优选------001031华夏安康优选债券A------001033华夏安康优选债券C------001034华富旺财保本混合------001035中银恒利半年定开债------001036嘉实企业变革股票------001037国投瑞银锐意改革混合------001039嘉实先进制造股票------001040新华策略精选股票------001042华夏领先股票------001043工银美丽城镇股票------001044嘉实新消费股票------001045华夏可转债增强债券A------001046华夏可转债增强债券I------001047光大国企改革股票------001048富国新兴产业股票------001050汇添富成长多因子量化策略股票------001051华夏上证50ETF联接------001052华夏中证500ETF联接------001053南方创新经济------001054工银新金融股票------001055博时产业债纯债债券A------001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置------001059中金绝对收益------001060前海开源高端装备制造混合------001061华夏海外收益债券A------001063华夏海外收益债券C------001064广发环保指数A------001065华夏海外收益债券现汇------001066华夏海外收益债券现钞------001067鹏华弘盛混合A------001068华融新锐灵活配置混合------001069华泰柏瑞消费成长混合------001070建信信息产业股票------001071华安媒体互联网混合------001072华安智能装备主题股票------001073华泰柏瑞量化绝对收益混合------001074华泰柏瑞量化驱动混合------001075宝盈转型动力混合------001076易方达改革红利混合------001086华富恒利债券A------001087华富恒利债券C------001088华宝国策导向混合------001092广发生物科技指数(QDII)------001093广发生物科技指数美元------001097华泰柏瑞积极优选股票------001102前海开源国家比较优势混合------001103前海开源工业革命4.0混合------001104华安新丝路主题股票------001105信达澳银转型创新股票------001106华商健康生活混合------001110中欧瑾泉灵活配置混合A------001111中欧瑾泉灵活配置混合C------001112东方红中国优势混合------001113南方大数据100A------001115广发聚安混合A------001116广发聚安混合C------001117中欧精选定期开放混合A------001118华宝事件驱动混合------001119国投瑞银新回报混合------001120东方睿鑫热点挖掘混合A------001121东方睿鑫热点挖掘混合C------001122鹏华弘利混合A------001123鹏华弘利混合C------001124融通通泰保本混合C------001125博时互联网主题灵活配置混合------001126上投摩根卓越制造股票------001127中银宏观策略混合------001128宝盈新兴产业混合------001133广发中证全指可选消费联接A------001135益民品质升级混合0.57200.5720-1.04001136易方达裕如混合------001137国投瑞银岁丰利一年债券A------001138国投瑞银岁丰利一年债券C------001139华安新动力灵活配置混合------001140工银总回报灵活配置混合------001141泰达宏利创盈混合A------001142泰达宏利创盈混合B------001143华商量化进取混合------001144大成互联网思维混合------001146中欧瑾源灵活配置混合A------001147中欧瑾源灵活配置混合C------001148申万菱信多策略灵活配置混合A------001149汇丰晋信恒生龙头指数C------001150融通互联网传媒灵活配置混合------001152融通新区域新经济灵活配置混合------001154北信瑞丰平安中国主题灵活配置------001156申万菱信新能源汽车混合------001157国联安睿祺灵活配置混合------001158工银新材料新能源股票------001159大成景秀灵活配置混合A------001160东方永润18个月定开债A------001161东方永润18个月定开债C------001162前海开源优势蓝筹股票A------001163银华中国梦30股票------001164中欧琪和灵活配置混合A------001165中欧琪和灵活配置混合C------001166建信环保产业股票------001167金鹰科技创新股票------001168国投瑞银优选收益混合------001169国投瑞银新价值混合------001170泰达宏利复兴混合------001171工银养老产业股票------001172鹏华弘泽混合A------001173中欧瑾和灵活配置混合A------001174中欧瑾和灵活配置混合C------001178前海开源再融资股票------001179德邦大健康灵活配置混合------001180广发医药卫生联接A------001181南方改革机遇------001182易方达安心回馈混合------001183南方利淘A------001184易方达新常态灵活配置混合------001185安信动态策略混合A------001186富国文体健康股票------001188鹏华改革红利股票------001189广发聚宝混合------001190鹏华弘润混合A------001191鹏华弘润混合C------001192上投摩根整合驱动混合------001193中金消费升级------001194景顺长城稳健回报混合A------001195工银农业产业股票------001196东方鼎新灵活配置混合A------001197长盛转型升级主题灵活配置混合------001198东方惠新灵活配置混合A------001199创金合信聚利债券A------001200创金合信聚利债券C------001201申万菱信安鑫回报混合A------001202东方红领先精选混合------001203东方红稳健精选混合A------001204东方红稳健精选混合C------001205建信稳健回报灵活配置混合------001206广发聚惠混合A------001207广发聚惠混合C------001208诺安低碳经济股票------001209前海开源一带一路混合A------001210天弘互联网混合------001212华润元大稳健债券A------001213华润元大稳健债券C------001214华泰柏瑞中证500ETF联接------001215博时沪港深优质企业基金A------001216易方达新收益混合A------001217易方达新收益混合C------001218国投瑞银精选收益混合------001219上投摩根动态多因子混合------001220民生加银研究精选混合------001221国联安鑫富混合A------001222鹏华外延成长混合------001223鹏华文化传媒娱乐股票------001224中邮新思路灵活配置混合------001225中邮趋势精选灵活配置混合------001226中邮稳健添利灵活配置混合------001227中邮信息产业灵活配置混合------001228国联安鑫享灵活配置混合A------001229德邦福鑫灵活配置混合A------001230鹏华医药科技------001231银华泰利灵活配置混合A------001235中银国有企业债------001236博时丝路主题股票A------001237博时上证50ETF联接------001239长盛国企改革混合------001241国寿安保中证500ETF联接------001242博时中证淘金大数据100A------001243博时中证淘金大数据100I------001244华泰柏瑞量化智慧混合------001245工银生态环境股票------001246兴银长乐定开债------001247华泰柏瑞新利混合A------001249易方达新利灵活配置混合------001250天弘新活力混合------001252中海进取收益混合------001253建信回报灵活配置混合------001254泰达宏利新起点混合A------001255长城改革红利混合------001256泓德优选成长混合------001257兴业收益增强债券A------001258兴业收益增强债券C------001259德邦鑫星稳健灵活配置混合------001260广发安心混合------001261中融新机遇混合------001262大成景明灵活配置混合A------001263大成景穗灵活配置混合A------001264银华恒利灵活配置混合A------001265国泰兴益灵活配置混合A------001266国投瑞银招财保本混合------001267泰达宏利蓝筹混合------001268富国国家安全主题混合------001270英大灵活配置混合型发起式A------001271英大灵活配置混合型发起式B------001272兴业聚利灵活配置混合------001273民生加银新动力混合A------001274民生加银新动力混合D------001275中邮创新优势灵活配置混合------001276建信新经济灵活配置混合------001277博时国企改革股票------001278前海开源清洁能源混合A------001279中海积极增利混合------001280银华聚利灵活配置混合A------001281长安鑫利优选混合A------001282华安新机遇保本混合------001283红塔红土盛金新动力混合A------001284红塔红土盛金新动力混合C------001285易方达新鑫混合I------001286易方达新鑫混合E------001287安信优势增长混合A------001289银华汇利灵活配置混合A------001290广发安泰混合------001291大摩量化多策略股票------001294新华战略新兴产业灵活配置混合------001295大成景源灵活配置混合A------001296长城转型成长灵活配置混合------001297平安大华智慧中国混合------001298金鹰民族新兴混合------001299兴业添利债券------001300大成睿景灵活配置混合A------001301大成睿景灵活配置混合C------001302前海开源金银珠宝混合A------001303银华稳利灵活配置混合A------001304建信鑫安回报灵活配置混合------001305九泰天富改革混合------001306中欧永裕混合A------001307中欧永裕混合C------001309东方红睿逸定期开放混合------001310华泰柏瑞行业竞争优势混合------001311华安新回报灵活配置混合------001312华安新优选灵活配置混合A------001313上投摩根智慧互联股票------001314易方达新益混合I------001315易方达新益混合E------001316安信稳健增值混合A------001318东方新策略灵活配置混合A------001319农银信息传媒股票------001320工银丰盈回报灵活配置混合------001321兴业聚优灵活配置混合------001322东吴新趋势------001323东吴移动互联A------001324华宝新价值混合------001325鹏华弘和混合A------001326鹏华弘和混合C------001327鹏华弘华混合A------001328鹏华弘华混合C------001329鹏华弘实混合A------001330鹏华弘实混合C------001331鹏华弘信混合A------001332鹏华弘信混合C------001333大成景鹏灵活配置混合A------001334南方利鑫A------001335南方利众A------001336鹏华弘益混合A------001337鹏华弘益混合C------001338安信稳健增值混合C------001339兴银鼎新灵活配置混合------001340华泰柏瑞惠利灵活混合A------001341华泰柏瑞惠利灵活混合C------001342易方达新享混合A------001343易方达新享混合C------001345富国新收益灵活配置混合A------001347富国新收益灵活配置混合C------001348大摩新机遇混合------001349富国改革动力混合------001351诺安中证500ETF联接------001352民生加银新战略混合------001355广发聚泰混合A------001356广发聚泰混合C------001357泓德泓富混合A------001358宝盈祥泰养老混合------001359国联安添鑫灵活配置混合A------001361景顺中证TMT150ETF联接------001362景顺长城领先回报混合A------001363长城久惠保本------001364大成景润灵活配置混合------001365大成正向回报灵活配置混合------001366金鹰产业整合混合------001367德邦新添利债券A------001368兴业稳固收益一年理财债券------001369兴业稳固收益两年理财债券------001370中银新趋势混合------001371富国沪港深价值混合------001373易方达新丝路灵活配置混合------001375金元顺安保本混合C------001376泓德泓富混合C------001379景顺长城领先回报混合C------001380鹏华弘盛混合C------001381鹏华弘泽混合C------001384东方新思路混合A------001385东方新思路混合C------001387中融新经济混合A------001388中融新经济混合C------001389中融新优势混合A------001390中融新优势混合C------001392国富金融地产混合A------001393国富金融地产混合C------001394博时新趋势混合A------001395博时新趋势混合C------001396建信互联网+产业升级股票------001397建信精工制造指数增强------001398华泰柏瑞健康生活混合------001399安信鑫安得利混合A------001400安信鑫安得利混合C------001402信诚新选混合A------001403招商国企改革主题混合基金------001404招商移动互联网产业股票基金------001405东方红策略精选混合A------001406东方红策略精选混合C------001407景顺长城稳健回报混合C------001408建信鑫丰回报灵活配置混合A------001409工银互联网加股票------001410信达澳银新能源产业股票------001411诺安创新驱动混合A------001412德邦鑫星价值灵活配置混合A------001413中融新动力混合A------001414中融新动力混合C------001415信诚新锐混合A------001416嘉实事件驱动股票------001417汇添富医疗服务混合------001418泰达宏利创益混合A------001419泰达宏利新思路混合A------001420南方大数据300A------001421南方量化成长------001422景顺长城安享回报混合A------001423景顺长城安享回报混合C------001424博时新起点混合A------001425博时新起点混合C------001426南方大数据300C------001427招商丰泽混合A------001428工银保本混合B------001429博时新财富混合A------001430中邮乐享收益灵活配置混合------001431方正富邦优选灵活配置混合A------001433易方达瑞景混合------001437易方达瑞享混合I------001438易方达瑞享混合E------001443易方达瑞选灵活配置混合I------001444易方达瑞选灵活配置混合E------001445华安国企改革主题灵活配置混合------001446招商丰泽混合C------001447天弘惠利混合------001448华商双翼平衡混合------001449华商双驱优选混合------001450东方稳定增利债券A------001451东方稳定增利债券C------001453鹏华弘鑫混合A------001454鹏华弘鑫混合C------001455景顺长城中证500ETF联接------001456华泰柏瑞制造2025混合A------001457华商新常态混合------001458广发中证全指主要消费联接A------001459广发中证全指原材料联接A------001460广发中证全指能源ETF联接A------001463光大一带一路混合------001464光大鼎鑫混合A------001466华富永鑫灵活配置混合A------001467华富永鑫灵活配置混合C------001468广发改革混合------001469广发中证全指金融地产联接A------001470融通通鑫灵活配置混合------001471融通新能源灵活配置混合------001473建信大安全战略精选股票------001474兴银丰盈灵活配置------001475易方达国防军工混合------001476中银智能制造股票------001479中邮风格轮动灵活配置混合------001480财通成长优选混合------001481华宝兴业标普油气上游股票美元------001482上投摩根新兴服务股票------001483天弘喜利灵活配置混合------001484天弘新价值混合------001485华安添颐养老混合------001487宝盈优势产业混合------001488万家瑞丰灵活配置混合A------001489万家瑞丰灵活配置混合C------001490汇添富国企创新股票------001491国泰生益灵活配置混合A------001492鹏华弘锐混合A------001493鹏华弘锐混合C------001494信诚新鑫混合A------001495东方新价值混合A------001496工银聚焦30股票------001498建信鑫荣回报灵活配置混合------001499国投瑞银新增长混合------001500泓德远见回报混合------001501招商丰裕混合A------001502招商丰裕混合C------001503南方利鑫C------001504南方利淘C------001505南方利众C------001506景顺长城泰和回报混合A------001507景顺长城泰和回报混合C------001508富国新动力灵活配置混合A------001510富国新动力灵活配置混合C------001511兴全新视野定开混合------001512易方达中债3-5年期国债指数------001513易方达信息产业混合------001515平安大华新鑫先锋C------001517大成景裕灵活配置混合A------001518万家瑞兴------001521国寿安保成长优选股票------001522博时新策略灵活配置混合A------001523博时新策略灵活配置混合C------001524华泰柏瑞精选回报混合------001528诺安先进制造股票------001530万家瑞富灵活配置混合------001531招商安益保本混合------001533华泰柏瑞爱利混合------001534华宝万物互联混合------001535景顺长城改革机遇灵活配置混合------001536南方君选------001537中加改革红利混合------001538上投摩根科技前沿灵活配置混合------001539嘉实中证金融地产ETF联接------001540浙商汇金转型驱动------001541汇添富民营新动力股票------001542国泰互联网+股票------001543宝盈新锐混合------001545博时裕嘉纯债------001546博时裕盈纯债债券------001547兴业聚惠灵活配置混合A------001548天弘上证50指数A------001549天弘上证50指数C------001550天弘中证医药100A------001551天弘中证医药100C------001552天弘中证证券保险A------001553天弘中证证券保险C------001554天弘中证全指运输A------001555天弘中证全指运输C------001556天弘中证全指房地产A------001557天弘中证全指房地产C------001558天弘中证大宗商品股票指数A------001559天弘中证大宗商品股票指数C------001560天弘中证移动互联网A------001561天弘中证移动互联网C------001563华富健康文娱灵活配置混合------001564东方红京东大数据混合------001565永赢量化混合发起式------001566南方利达A------001567南方利达C------001568泰达宏利增利混合------001569泰信国策驱动灵活配置混合------001570南方利安A------001571嘉合磐石A------001572嘉合磐石C------001574中海混改红利混合------001575兴银稳健债券------001577嘉实低价策略股票------001578博时裕瑞纯债债券------001580南方利安C------001581华安沪港深通精选灵活配置混合------001582大成景辉灵活配置混合A------001583安信新常态股票------001584国投瑞银新活力灵活配置混合A------001585国投瑞银新活力灵活配置混合C------001586天弘中证100指数A------001587天弘中证100指数C------001588天弘中证800指数A------001589天弘中证800指数C------001590天弘中证环保产业A------001591天弘中证环保产业C------001592天弘创业板A------001593天弘创业板C------001594天弘中证银行指数A------001595天弘中证银行指数C------001597招商丰融混合A------001598招商丰融混合C------001599天弘中证高端装备制造A------001600天弘中证高端装备制造C------001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A------001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C------001603易方达安盈回报混合------001604浙商汇金转型升级灵活配置混合------001605国富沪港深成长精选股票------001606农银工业4.0混合------001607英大策略优选A------001608英大策略优选C------001609平安大华鑫享混合A------001610平安大华鑫享混合C------001611天弘中证休闲娱乐指数A------001612天弘中证休闲娱乐指数C------001613长城久祥保本------001614东方区域发展混合------001615中欧睿尚定期开放混合------001616嘉实环保低碳股票------001617天弘中证电子指数A------001618天弘中证电子指数C------001620嘉实新机遇混合发起式------001622新华鑫锐混合------001623兴业国企改革混合------001626国泰央企改革股票------001627融通新优选灵活配置混合------001628招商体育文化休闲股票------001629天弘中证计算机指数A------001630天弘中证计算机指数C------001631天弘中证食品饮料指数A------001632天弘中证食品饮料指数C------001633万家瑞祥混合A------001634万家瑞祥混合C------001635万家瑞益灵活配置混合A------001636万家瑞益灵活配置混合C------001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票------001638前海开源优势蓝筹股票C------001639嘉实新常态混合A------001640嘉实新常态混合C------001641富国绝对收益多策略混合------001643汇丰晋信智造先锋股票A------001644汇丰晋信智造先锋股票C------001645国泰大健康股票------001647天弘聚利灵活配置混合------001648工银新价值灵活配置混合------001650工银丰收回报灵活配置混合A------001651工银新蓝筹股票------001652德邦纯债18个月定开债A------001653德邦纯债18个月定开债C------001654国联安添鑫灵活配置混合C------001655大摩收益18个月开放债券------001657长安鑫富领先混合------001659富安达新动力混合------001661博时信用债纯债债券C------001662创金沪港深精选混合------001663中银互联网+股票------001664平安大华鑫安混合A------001665平安大华鑫安混合C------001667南方转型混合------001668汇添富全球互联混合------001670长城新策略混合A------001671长城新策略混合C------001672国寿安保智慧生活股票------001673红塔红土优质成长A------001674红塔红土优质成长C------001675江信同福A------001676江信同福C------001677中银战略新兴产业股票------001679前海开源中国稀缺资产混合A------001680九泰久利灵活配置混合------001681新华积极价值灵活配置混合------001682新华鑫回报混合------001683华夏新经济混合------001685汇添富沪港深新价值股票------001686安信新动力混合A------001687安信新动力混合C------001688嘉实新起点混合A------001691南方香港成长(QDII)------001692南方国策动力------001694华安沪港深外延增长混合------001695泓德泓业混合------001700建信鑫盛回报灵活配置混合------001701中融产业升级混合------001702东方创新科技混合------001703银华沪港深增长股票------001704国投瑞银进宝保本混合------001705泓德战略转型股票------001706诺安积极回报混合------001708东兴改革精选混合------001709华富物联世界灵活配置混合------001710安信新趋势混合A------001711安信新趋势混合C------001712东方红优势精选混合------001713华润元大中创100ETF联接------001714工银文体产业股票------001715工银新焦点混合A------001716工银新趋势灵活配置混合A------001717工银前沿医疗股票------001718工银物流产业股票------001719工银国家战略股票------001720工银新增利混合------001721工银新增益混合------001722工银银和利混合------001723华商新动力灵活配置混合------001724申万菱信多策略灵活配置混合C------001725汇添富高端制造股票------001726汇添富新兴消费股票------001727申万菱信安鑫回报混合C------001728银华战略新兴定开混合------001729银华逆向投资定开混合------001730兴银大健康------001733泰达宏利量化股票------001734广发百发大数据成长混合A------001735广发百发大数据成长混合E------001736圆信永丰优加生活------001739中融融安二号保本------001740光大中国制造2025混合------001741广发百发大数据精选混合A------001742广发百发大数据精选混合E------001743诺安优选回报混合------001744诺安进取回报混合------001745易方达瑞富灵活配置混合I------001746易方达瑞富灵活配置混合E------001750景顺长城景瑞收益定开债------001751华商信用增强债券A------001752华商信用增强债券C------001753红土创新新兴产业混合------001754永赢量化灵活配置混合发起式------001755嘉实新思路混合------001756嘉实策略优选混合------001757嘉实主题增强混合------001758嘉实研究增强混合------001759嘉实成长增强混合------001760嘉实创新成长混合------001761广发安宏回报混合A------001762广发安宏回报混合C------001763广发多策略混合------001764广发沪港深新机遇股票------001765前海开源嘉鑫混合A------001766上投摩根医疗健康股票------001767华宝中国互联股票人民币------001768华宝中国互联股票美元------001769易方达瑞惠混合发起式------001770前海开源嘉鑫混合C------001772南方消费活力------001773招商丰庆混合A------001774招商丰庆混合C------001775鹏华弘泰C------001776中欧兴利债券------001777德邦多元回报灵活配置混合A------001778德邦多元回报灵活配置混合C------001779中融稳健添利债券------001781建信现代服务业股票------001782九泰久益混合A------001785民生加银岁岁增利债券D------001786国泰信益灵活配置混合------001791大成绝对收益策略混合A------001792大成绝对收益策略混合C------001794兴银朝阳债券------001795上投摩根文体休闲灵活配置混合------001796汇添富安鑫智选混合A------001797华融新利灵活配置混合------001798泰康新回报灵活配置混合A------001799泰康新回报灵活配置混合C------001800华安新乐享保本混合------001801汇添富达欣混合A------001802易方达瑞财混合I------001803易方达瑞财混合E------001808银华互联网主题灵活配置混合------001809中信建投智信物联网A------001810中欧潜力价值灵活配置混合------001811中欧明睿新常态混合------001813国泰福益灵活配置混合------001814新华阿鑫二号保本------001815华泰柏瑞激励动力混合A------001816汇添富新睿精选混合A------001819兴全稳益债券------001822华商智能生活灵活配置混合------001823光大鼎鑫混合C------001824博时沪港深成长企业------001825建信中国制造2025------001827富国研究优选沪港深混合------001829北信瑞丰中国智造主题------001830融通跨界成长灵活配置混合------001834长盛战略新兴产业混合C------001837前海开源沪港深蓝筹精选混合------001838国投瑞银国家安全混合------001839九泰久兴灵活配置混合------001840招商丰享混合C------001841招商丰享混合A------001844九泰久益混合C------001845国寿安保稳恒混合A------001846国寿安保稳健回报混合A------001847国寿安保尊盈一年债券A------001848国寿安保尊盈一年债券C------001849前海开源强势共识100强股票------001850国泰安益灵活配置混合A------001851中融强国制造混合------001852融通中国风1号灵活配置混合------001854景顺长城景颐增利债券A------001855景顺长城景颐增利债券C------001858建信安心保本二号混合------001859大摩增值18个月开放债券A------001860大摩增值18个月开放债券C------001861富安达健康人生混合------001862东方红收益增强债券A------001863东方红收益增强债券C------001864中海魅力长三角混合------001865前海开源事件驱动混合C------001866北信瑞丰新成长------001868招商产业债券C------001869招商制造业混合A------001872嘉实丰益信用定期债券C------001873嘉实增强收益定期债券C------001874前海开源沪港深价值精选混合------001875前海开源沪港深优势精选混合------001876鹏华全球高收益债美元现汇------001877宝盈国家安全沪港深股票------001878嘉实沪港深精选股票------001880长城中国智造灵活配置混合------001881中欧新趋势混合(LOF)E------001882中欧价值发现混合E------001883中欧新动力混合(LOF)E------001884中欧沪深300指数增强E------001885中欧新蓝筹混合E------001886中欧行业成长混合(LOF)E------001887中欧价值智选混合E------001888中欧盛世成长混合(LOF)E------001889中欧增强回报债券(LOF)E------001890中欧精选定期开放混合E------001891中欧成长优选混合E------001892长盛新兴成长混合------001896泰达宏利绝对混合------001897九泰久盛量化先锋混合A------001899东海社会安全------001901前海开源沪港深隆鑫混合A------001902前海开源沪港深隆鑫混合C------001903光大欣鑫混合A------001904光大欣鑫混合C------001905华安安益保本混合------001906东方红纯债债券------001907国投瑞银境煊保本混合A------001908国投瑞银境煊保本混合C------001910泰康新机遇混合------001911博时裕恒纯债债券------001912中欧强势多策略债券------001914中信建投稳利保本2号------001915宝盈医疗健康沪港深股票------001917招商量化精选股票------001918圆信永丰兴利A------001919圆信永丰兴利C------001920景顺长城景颐宏利债券A------001921景顺长城景颐宏利债券C------001922国泰新目标收益保本混合------001923国泰添益灵活配置混合------001924华夏国企改革混合------001927华夏消费升级灵活配置混合A------001928华夏消费升级灵活配置混合C------001932国寿安保保本混合------001933华商新兴活力混合------001934国泰全球绝对收益美元现钞------001935国泰全球绝对收益美元现汇------001936国泰全球绝对收益人民币------001938中欧时代先锋股票A------001939光大睿鑫混合A------001940农银现代农业加------001941融通通源短融债券B------001942前海开源沪港深汇鑫混合A------001943前海开源沪港深汇鑫混合C------001945东方红信用债债券A------001946东方红信用债债券C------001947上投摩根安鑫回报A------001948建信稳定丰利债券A------001949建信稳定丰利债券C------001950鹏华丰泰定开债B------001951金鹰改革红利混合------001952光大尊尚一年定开债A------001953光大尊尚一年定开债C------001954银华生态环保主题灵活配置混合------001955中欧养老产业混合------001956国联安科技动力------001959华商乐享互联灵活配置混合------001960兴银瑞益------001961博时裕荣纯债债券------001963中欧天禧债券------001964诺安泰鑫一年定开债C------001967华宝转型升级混合------001968光大尊盈半年定开债A------001969光大尊盈半年定开债C------001970泰信鑫选灵活配置混合A------001971博时产业债纯债债券C------001972前海开源沪港深智慧生活混合------001974景顺长城量化新动力股票------001975景顺长城环保优势股票------001976海富通一年定开债C------001978泰信互联网+混合------001979南方沪港深价值------001983中邮低碳配置混合------001984上投摩根智慧生活混合------001985富国低碳新经济混合------001986前海开源人工智能主题混合------001988南方纯元A------001989南方纯元C------001990中欧数据挖掘混合A------001993博时裕泰纯债债券------001994华安年年红债券C------001997工银新趋势灵活配置混合C------001998工银新焦点混合C------001999博时安荣18个月定开债------002000工银新生利混合------002001华夏回报混合A------002003工银新机遇灵活配置混合A------002004工银新机遇灵活配置混合C------002005工银新得利混合------002006工银新得益混合------002007工银新得润混合------002008博时裕晟纯债债券------002009中欧瑾通灵活配置混合A------002010中欧瑾通灵活配置混合C------002011华夏红利------002013中欧琪丰灵活配置混合A------002014中欧琪丰灵活配置混合C------002015南方荣光A------002016南方荣光C------002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C------002018鹏华弘安混合A------002019鹏华弘安混合C------002020国都创新驱动------002021华夏回报二号混合------002023红塔红土稳健回报A------002024红塔红土稳健回报C------002025广发聚盛混合A------002026广发聚盛混合C------002027中加心享混合A------002028九泰天宝灵活配置混合C------002029安信动态策略混合C------002030信诚新选混合B------002031华夏策略精选------002033华安新财富灵活配置混合A------002034华安新财富灵活配置混合C------002035安信平稳增长混合发起C------002036安信优势增长混合C------002037华安新希望灵活配置混合A------002038华安新希望灵活配置混合C------002039国投瑞银新收益混合A------002040国投瑞银新收益混合C------002041国投瑞银新成长混合A------002042国投瑞银新成长混合C------002043天治研究驱动混合C------002045国泰生益灵活配置混合C------002046信诚新锐混合B------002047信诚新鑫混合B------002048博时安誉18个月定开债------002049融通新机遇灵活配置混合------002051诺安创新驱动混合C------002052诺安稳健回报灵活配置混合C------002053诺安优势行业混合C------002054中银新财富混合A------002055国泰兴益灵活配置混合C------002056中银新财富混合C------002057中银新机遇混合A------002058中银新机遇混合C------002059国泰浓益灵活配置混合C------002060东方新策略灵活配置混合C------002061国泰安康养老定期支付混合C------002062国泰国策驱动灵活配置混合C------002063国泰结构转型灵活配置混合C------002064华富产业升级灵活配置混合------002065景顺长城景盛双息收益债券A------002066景顺长城景盛双息收益债券C------002067诺安精选回报混合------002068东方多策略灵活配置混合C------002069华泰柏瑞盛利混合A------002070华泰柏瑞盛利混合C------002071长安产业精选混合C------002072长安鑫利优选混合C------002073圆信永丰兴融A------002074圆信永丰兴融C------002075光大睿鑫混合C------002076浙商聚潮灵活配置------002079前海开源中国稀缺资产混合C------002080前海开源一带一路混合C------002081大成景沛灵活配置混合A------002082华泰柏瑞激励动力混合C------002083新华鑫动力灵活配置混合A------002084新华鑫动力灵活配置混合C------002085长盛互联网+混合------002086大成景安短融债券E------002087国富新机遇混合A------002088国富新机遇混合C------002089长盛盛鑫混合A------002090长盛盛鑫混合C------002091华泰柏瑞新利混合C------002092国富新增长混合A------002093国富新增长混合C------002094华泰柏瑞制造2025混合C------002095博时新收益A------002096博时新收益C------002097国富新价值混合A------002098国富新价值混合C------002099国富新活力混合A------002100国富新活力混合C------002101创金合信鑫优选混合A------002102创金合信鑫优选混合C------002103招商康泰养老混合------002104博时新价值A------002105博时新价值C------002106德邦福鑫灵活配置混合C------002107广发安富回报混合A------002108广发安富回报混合C------002109博时裕丰纯债债券------002110中海中鑫灵活配置混合------002111华宝兴业新起点混合------002112德邦鑫星价值灵活配置混合C------002113德邦纯债债券C------002114国富新收益混合A------002115国富新收益混合C------002116广发安享混合A------002117广发安享混合C------002118广发安盈混合A------002119广发安盈混合C------002120广发安悦混合------002121广发沪港深新起点股票------002122广发新常态混合------002123北信瑞丰外延增长------002124广发新兴产业混合------002126广发鑫富混合A------002127广发鑫富混合C------002128广发鑫惠混合------002129广发鑫利混合------002130广发鑫隆混合A------002131广发鑫隆混合C------002132广发鑫享混合------002133广发鑫益混合------002134广发鑫裕混合------002135广发鑫源混合A------002136广发鑫源混合C------002137诺安利鑫保本混合------002138泓德裕泰债券A------002139泓德裕泰债券C------002140博时裕诚纯债债券------002141建信鑫丰回报灵活配置混合C------002142博时外延增长主题灵活配置混合------002143博时裕坤纯债------002144华安新优选灵活配置混合C------002145诺安景鑫保本混合------002146长安鑫益增强混合A------002147长安鑫益增强混合C------002148国寿安保稳健增利混合------002149嘉实新优选混合------002150博时裕和纯债------002152华宝核心优势混合------002153华安安润灵活配置混合A------002154华安安润灵活配置混合C------002156长盛盛世混合A------002157长盛盛世混合C------002158汇添富安鑫智选混合C------002159东吴国企改革------002160南方驱动混合------002161银华万物互联灵活配置混合------002162东方新价值混合C------002163东方惠新灵活配置混合C------002164汇添富新睿精选混合C------002165汇添富达欣混合C------002166华夏永福养老理财混合C------002167南方顺康------002168嘉实智能汽车股票------002169永赢稳益债券------002170东吴移动互联C------002172海富通新内需混合C------002173东方大健康混合------002174东方互联网嘉混合------002175博时裕乾纯债A------002178嘉实新起点混合C------002179华安事件驱动量化策略混合------002182东兴蓝海财富混合------002186国联安鑫享灵活配置混合C------002187国联安鑫富混合C------002188鹏华丰华债券------002189农银汇理国企改革混合------002190农银新能源主题------002191农银物联网混合------002192东方鼎新灵活配置混合C------002193东方利群混合C------002194北信瑞丰稳定增强偏债混合------002196金鹰技术领先灵活配置混合C------002197国泰鑫保本混合------002198博时裕达纯债债券------002199前海开源中证军工指数C------002206博时裕康纯债债券------002207前海开源金银珠宝混合C------002208博时境源保本A------002209博时境源保本C------002210创金合信量化多因子股票A------002211嘉实新财富混合------002212嘉实新起航混合------002213中海顺鑫保本混合------002214中海沪港深价值优选混合------002215招商招益一年定开债------002218南方弘利A------002219南方弘利C------002220南方瑞利保本------002221嘉实价值增强混合------002222嘉实新趋势混合------002223中邮尊享一年定开混合------002224中邮绝对收益策略定期开放混合------002225长城新视野混合A------002226长城新视野混合C------002227长城新优选混合A------002228长城新优选混合C------002229华夏经济转型股票------002230华夏大中华混合(QDII)------002231华夏新趋势混合A------002232华夏新趋势混合C------002233工银丰收回报灵活配置混合C------002236大成360互联网+大数据100A------002237大成景沛灵活配置混合C------002238华安乐惠保本混合A------002239华安乐惠保本混合C------002242国投瑞银瑞兴保本混合------002244景顺长城低碳科技主题混合------002245泰康稳健增利债券A------002246泰康稳健增利债券C------002249招商境远保本混合------002250红土创新改革红利混合------002251华夏军工安全混合------002252融通成长30灵活配置混合------002254长信金葵纯债A------002255长信金葵纯债C------002256金信新能源汽车混合发起式------002259鹏华健康环保混合------002261中银宝利混合A------002262中银宝利混合C------002263泰达宏利大数据混合A------002264华夏乐享健康混合------002265鑫元兴利债券------002266博时安和18个月定开债A------002267博时安和18个月定开债C------002268兴业丰利债券------002269银华大数据灵活配置定开混合------002270东吴安盈量化灵活配置混合------002271招商安弘保本混合------002272新华科技创新主题灵活配置混合------002273泰达宏利创益混合B------002274中邮纯债聚利债券A------002275中邮纯债聚利债券C------002276中邮纯债恒利债券A------002277中邮纯债恒利债券C------002278中邮稳健合赢债券------002279浙商惠盈纯债------002280华富安享保本混合------002281建信安心保本三号混合------002282平安大华安享保本混合------002283长盛同裕纯债A------002284长盛同裕纯债C------002285长盛同裕纯债E------002286中银美元债债券人民币------002287中银美元债债券美元------002288中银稳进保本------002290大成景辉灵活配置混合C------002291诺安安鑫保本混合------002292诺安益鑫保本------002293南方益和保本------002294博时新机遇混合C------002295广发稳安保本------002296长城久安保本------002297方正富邦优选灵活配置混合C------002300长盛医疗行业量化配置股票------002301兴业聚盛灵活配置混合A------002303金鹰智慧生活混合------002304平安大华安心保本混合------002305光大风格轮动混合------002306银华合利债券------002307银华多元视野灵活配置混合------002308安信安盈保本混合------002309国寿安保稳恒混合C------002310创金合信沪深300指数增强A------002311创金合信中证500指数增强A------002312国寿安保稳健回报混合C------002313泰达宏利新起点混合B------002314泰达宏利新思路混合B------002315创金合信沪深300指数增强C------002316创金合信中证500指数增强C------002317招商睿逸混合------002322银华汇利灵活配置混合C------002323银华稳利灵活配置混合C------002326银华聚利灵活配置混合C------002327银华恒利灵活配置混合C------002328银华泰利灵活配置混合C------002330兴业聚宝灵活配置混合------002331泰康安泰回报混合------002332汇丰晋信沪港深A------002333汇丰晋信沪港深C------002334汇丰晋信大盘波动股票A------002335汇丰晋信大盘波动股票C------002336创金合信尊享纯债------002337创金合信尊盈纯债债券------002338兴业保本混合------002339海富通养老收益混合C------002340富国价值优势混合------002341招商招瑞纯债发起式A------002342融通增益债券A/B------002344融通增益债券C------002345华夏高端制造混合------002346华夏鼎诚债券A------002347华夏鼎诚债券I------002348华夏鼎新债券A------002349华夏鼎新债券I------002350华安安华保本混合------002351易方达裕祥回报债券------002354博时裕腾纯债------002355国投瑞银岁赢利一年债券------002356博时安泰18个月定开债A------002357博时安泰18个月定开债C------002358国投瑞银瑞祥保本混合------002360前海开源清洁能源混合C------002361国富恒瑞债券A------002362国富恒瑞债券C------002363华安安康保本混合A------002364华安安康保本混合C------002365国联安鑫禧灵活配置混合A------002366国联安鑫禧灵活配置混合C------002367国联安安稳保本混合------002368国联安鑫悦灵活配置混合A------002369国联安鑫悦灵活配置混合C------002370大成景秀灵活配置混合C------002371大成景明灵活配置混合C------002372大成景穗灵活配置混合C------002373大成景源灵活配置混合C------002374大成景鹏灵活配置混合C------002375大成景裕灵活配置混合C------002376国寿安保核心产业混合------002377建信目标收益一年期债券------002378建信安心保本五号混合------002379工银香港中小盘人民币------002380工银香港中小盘美元------002381东海祥瑞A0.990.990.00002382东海祥瑞C0.98400.98400.10002383大成趋势回报灵活配置混合------002385博时沪深300指数C------002386工银中国制造2025股票------002387工银沪港深股票------002388天弘裕利灵活配置混合------002389招商安德保本混合A------002391华安全球美元收益债人民币A------002392华安全球美元收益债美元现汇A------002393华安全球美元收益债C------002395鹏华丰尚定开债A------002396鹏华丰尚定开债B------002397中邮增力债券------002398华安安禧保本混合A------002399华安安禧保本混合C------002400南方亚洲美元债人民币A------002401南方亚洲美元债人民币C------002402南方亚洲美元债美元现汇A------002403南方亚洲美元债美元现汇C------002404博时裕乾纯债C------002407前海开源恒远保本混合------002408中信建投医改------002409华夏新活力混合A------002410华夏新活力混合C------002411华夏新机遇混合------002412华富安福保本混合------002413中银瑞利混合A------002414中银瑞利混合C------002415融通通盈保本混合------002416招商丰利灵活配置混合C------002417招商丰盛稳定增长混合C------002418汇添富优选回报灵活配置混合C------002419汇添富盈安保本混合------002420汇添富盈鑫保本混合------002421新华信用增强A------002422新华信用增强C------002423华宝标普美国消费美元------002424博时文体娱乐主题混合------002425金鹰保本混合C------002426华安全球美元票息债人民币A------002427华安全球美元票息债美元现汇A------002429华安全球美元票息债C------002430中银丰利混合A------002431中银丰利混合C------002432天弘乐享保本混合------002433天弘金利混合------002434中银宏利混合A------002435中银宏利混合C------002436上投摩根红利回报混合C------002437上投摩根天颐年丰混合C------002438创金合信尊盛纯债------002440中加心安保本混合------002441德邦新添利债券C------002442鑫元汇利债券------002443前海开源沪港深龙头精选混合------002445兴业丰泰债券------002446广发稳鑫保本------002447博时裕安纯债------002448江信汇福------002449民生加银量化中国混合------002450平安大华睿享文娱混合A------002451平安大华睿享文娱混合C------002452民生加银和鑫债券------002453九泰久稳保本混合A------002454九泰久稳保本混合C------002455民生加银鑫喜混合------002456招商安元保本混合A------002457招商安元保本混合C------002458国泰民利保本混合------002459华夏鼎利债券发起式A------002460华夏鼎利债券发起式C------002461中银珍利混合A------002462中银珍利混合C------002464创金合信尊利纯债------002465东兴众智优选混合------002466博时裕新纯债------002467国投瑞银全球债券人民币------002468国投瑞银全球债券美元现汇------002470泰达多元回报债券A------002471泰达多元回报债券C------002474中邮睿信增强债------002476博时安瑞18个月定开债A------002477博时安瑞18个月定开债C------002478中欧天添债券A------002479中欧天添债券C------002480东方荣家保本混合------002481银华双动力债券------002482宝盈互联网沪港深混合------002483富国泰利定开债发起式------002485国联安通盈混合C------002486上银慧添利债券------002487汇添富稳添利定开债A------002488汇添富稳添利定开债C------002489国泰民福保本混合------002490金鹰元祺保本混合------002491银华添益定开债------002492工银月月薪定期支付债券C------002494兴业聚盈灵活配置混合------002497东方盛世灵活配置混合------002498兴业聚鑫灵活配置混合------002499德邦纯债9个月定开债A------002500德邦纯债9个月定开债C------002501银华远景债券------002502中银腾利混合A------002503中银腾利混合C------002504鹏华金鼎保本混合A------002505鹏华金鼎保本混合C------002506招商招盈18个月定开债------002507兴业定开债C------002508华宝宝鑫债券A------002509华宝宝鑫债券C------002510申万菱信中证500指数增强------002512长城久润保本------002513金鹰元安保本混合C------002514招商丰益混合A------002515招商丰益混合C------002516招商丰达混合A------002517招商丰达混合C------002518民生加银鑫福混合------002519博时裕景纯债------002520招商招瑞纯债发起式C------002521永赢双利债券A------002522永赢双利债券C------002523光大恒利纯债------002524兴业福益债券------002527南方安享绝对收益------002528泰康安益纯债A------002529泰康安益纯债C------002530博时保泽保本A------002531博时保泽保本C------002532中欧强盈债券------002533中加心享混合C------002534华安稳固收益债券A------002535中银鑫利混合A------002536中银鑫利混合C------002537平安大华安盈保本混合------002538招商丰嘉混合A------002539招商丰嘉混合C------002540招商丰和混合A------002541招商丰和混合C------002542长城久鼎保本混合------002543长城久益保本A------002544长城久益保本C------002545东方岳灵活配置混合------002547民生加银养老服务混合------002548嘉实稳瑞纯债债券------002549嘉实稳祥纯债债券A------002550嘉实稳荣债券------002551嘉实稳泰债券------002552华夏恒利定开债------002553博时创业成长混合C------002554信达澳银纯债债券------002555博时沪港深优质企业基金C------002556博时丝路主题股票C------002557博时灵活配置混合C------002558博时鑫瑞混合A------002559博时鑫瑞混合C------002560诺安和鑫保本混合------002561东吴安鑫量化------002562泓德泓益量化混合------002563泓德泓汇混合------002564新沃通盈灵活配置混合------002565创金合信鑫安保本A------002566创金合信鑫安保本C------002567大成国家安全主题混合------002568博时裕发纯债------002569博时裕弘纯债债券------002570兴银长禧定开债------002571长盛同泰债券A------002572长盛同泰债券C------002573建信安心保本六号混合------002574招商瑞庆混合------002575招商丰睿混合A------002576招商丰睿混合C------002577南方新兴混合------002578博时裕泉纯债债券------002579融通增利债券------002580泰信鑫选灵活配置混合C------002581招商丰凯混合A------002582招商丰凯混合C------002583泰信行业精选混合C------002584富安达长盈保本混合------002585建信安心保本七号混合------002586金鹰添利信用债债券A------002587金鹰添利信用债债券C------002588博时银智大数据100------002589山西证券保本混合A------002590山西证券保本混合C------002591中欧信用增利债券(LOF)E------002592中欧纯债债券(LOF)E------002593富国美丽中国混合------002594工银现代服务业混合------002595博时工业4.0主题股票------002596华商保本1号------002597兴业成长动力混合------002598平安大华智能生活混合A------002599平安大华智能生活混合C------002600易方达裕景添利6个月定开债------002601中银证券保本1号------002602易方达丰惠混合------002603工银瑞丰纯债半年定开债------002604华夏新起点混合------002605融通新消费灵活配置混合------002607融通增裕债券------002608博时泰和债券A------002609博时泰和债券C------002610博时黄金ETF联接A------002611博时黄金ETF联接C------002612融通国企改革新机遇灵活配置混合------002614中银颐利混合A------002615中银颐利混合C------002616中银益利混合A------002617中银益利混合C------002618中银裕利混合A------002619中银裕利混合C------002621中欧消费主题股票A------002622广发稳裕保本------002623广发服务业精选混合------002624广发优企精选混合------002625博时安怡6个月------002626招商丰源混合A------002627招商丰源混合C------002628招商安博保本混合A------002629招商安博保本混合C------002630江信瑞福灵活配置混合A------002631江信瑞福灵活配置混合C------002632鑫元双债增强债券A------002633鑫元双债增强债券C------002634华宝未来主导混合------002635融通增鑫债券------002636广发集裕债券A------002637广发集裕债券C------002638兴业天融债券------002639天弘价值精选灵活配置混合------002640中信建投稳溢保本------002641博时安润18个月定开债A------002642博时安润18个月定开债C------002643鹏华兴利混合------002644大成景荣保本混合A------002645大成景荣保本混合C------002648东方合家保本混合------002650东方红稳添利纯债------002651东方红汇利债券A------002652东方红汇利债券C------002653泰康沪港深精选混合------002654上投摩根策略精选混合------002655南方卓享绝对收益------002656南方创业板ETF联接A------002657招商安裕保本混合A------002658招商安裕保本混合C------002659兴业聚全灵活配置混合------002660兴业聚源灵活配置混合------002661兴业天禧债券------002662前海开源沪港深大消费混合A------002663前海开源沪港深大消费混合C------002664万家瑞和灵活配置混合A------002665万家瑞和灵活配置混合C------002666前海开源沪港深创新成长混合A------002667前海开源沪港深创新成长混合C------002668兴业聚丰灵活配置混合------002669华商万众创新混合------002670万家瑞旭灵活配置混合A------002671万家瑞旭灵活配置混合C------002674中融融丰纯债A------002675中融融丰纯债C------002677国投瑞银和安债券A------002678国投瑞银和安债券C------002681金鹰元和保本A------002682金鹰元和保本C------002683民生加银前沿科技灵活配置混合------002684民生加银鑫安纯债A------002685中欧丰泓沪港深混合A------002686中欧丰泓沪港深混合C------002688红塔红土长益定开债A------002689红塔红土长益定开债C------002690前海开源恒泽保本混合A------002691前海开源恒泽保本混合C------002692富国创新科技混合------002693中银合利债券------002694中银新蓝筹混合------002695鹏华兴泽定期开放混合A------002696鹏华兴泽定期开放混合C------002697中欧消费主题股票C------002698博时裕利纯债债券------002699华夏新起航混合A------002700华夏新起航混合C------002701东方红汇阳债券A------002702东方红汇阳债券C------002703长城久源保本混合------002704德邦纯债一年定开债A------002705德邦纯债一年定开债C------002708大摩健康产业混合------002711广发集丰债券A------002712广发集丰债券C------002714鹏华金城保本混合------002715新华健康生活主题混合------002716博时裕通纯债债券A------002717红塔红土盛隆保本混合A------002718红塔红土盛隆保本混合C------002719融通增祥债券------002720国寿安保尊利增强回报债券A------002721国寿安保尊利增强回报债券C------002723江信祺福A------002724江信祺福C------002725中欧强瑞多策略债券------002726华富诚鑫灵活配置混合A------002727华富诚鑫灵活配置混合C------002728华富益鑫灵活配置混合A------002729华富益鑫灵活配置混合C------002730华富华鑫灵活配置混合A------002731华富华鑫灵活配置混合C------002732长盛沪港深混合------002734泓德裕荣纯债债券A------002735泓德裕荣纯债债券C------002736泓德裕和纯债债券A------002737泓德裕和纯债债券C------002738泓德裕康债券A------002739泓德裕康债券C------002740泓德裕泽一年定开债券A------002741泓德裕泽一年定开债券C------002742泓德裕祥债券A------002743泓德裕祥债券C------002744嘉实稳丰纯债债券------002745北信瑞丰丰利保本------002746汇添富多策略定开混合------002749嘉实稳盛债券------002750工银泰享三年理财债券------002751博时安恒18个月定开债A------002752博时安恒18个月定开债C------002754博时裕创纯债------002755博时裕盛纯债债券------002756招商招兴纯债A------002757招商招兴纯债C------002761博时安源18个月A------002762博时安源18个月C------002763大成景华一年定开债A------002764大成景华一年定开债C------002765新华双利债券A------002766新华双利债券C------002767泰康宏泰回报混合------002768华安安进保本混合------002769兴业聚盛灵活配置混合C------002770安信新回报混合A------002771安信新回报混合C------002772光大产业新动力混合------002773光大铭鑫混合A------002774光大铭鑫混合C------002775博时景兴纯债债券------002776招商安荣保本混合A------002777招商安荣保本混合C------002778新疆前海联合新思路混合A------002779新疆前海联合新思路混合C------002780前海联合全民健康混合------002781博时聚瑞纯债债券------002782富国祥利定开债发起式------002783东方红价值精选混合A------002784东方红价值精选混合C------002785中融融裕双利债券A------002786中融融裕双利债券C------002789长盛同享保本混合A------002790长盛同享保本混合C------002791融通通景灵活配置混合------002792景顺长城顺益回报混合A------002793景顺长城顺益回报混合C------002794天弘永利债券E------002795平安大华惠盈纯债------002796景顺长城景盈双利债券A------002797景顺长城景盈双利债券C------002798融通稳利债券A------002801泓德泓信混合------002803东方红沪港深混合------002804华泰柏瑞量化对冲------002805浙商汇金聚利一年定开债A------002806浙商汇金聚利一年定开债C------002807融通通安债券------002808泓德优势领航混合------002809鹏华兴华定期开放混合------002810金信转型创新成长混合发起式------002811博时裕顺纯债债券------002812博时裕通纯债债券C------002813博时保泰保本A------002814博时保泰保本C------002815招商招益两年定开债A------002816招商招益两年定开债C------002817招商招恒纯债A------002818招商招恒纯债C------002819招商丰美混合A------002820招商丰美混合C------002821招商丰乐灵活配置混合A------002822招商丰乐灵活配置混合C------002823招商盛达混合A------002824招商盛达混合C------002825融通通和债券------002826中银永利半年定开债------002827融通稳利债券C------002830浙商惠丰定开债------002831国投瑞银瑞宁混合------002832工银恒享纯债债券------002833华夏新锦绣混合A------002834华夏新锦绣混合C------002835华夏新锦泰混合A------002836华夏新锦泰混合C------002837华夏网购精选混合------002838华夏新锦程混合A------002839华夏新锦程混合C------002840九泰久鑫债券A------002841九泰久鑫债券C------002842景顺长城景盈金利债券A------002843景顺长城景盈金利债券C------002844金鹰多元策略混合------002845上投摩根安鑫回报C------002846泓德泓华混合------002848农银纯债定开债------002849金信智能中国2025混合------002850南方甑智混合------002851南方品质混合------002853华富元鑫灵活配置混合A------002854华富元鑫灵活配置混合C------002856博时保丰保本A------002857博时保丰保本C------002858长信富平纯债一年定开债A------002859长信富平纯债一年定开债C------002860前海开源沪港深新机遇混合------002862金信量化精选混合------002863金信深圳成长混合发起式------002864广发安泽回报纯债A------002865广发安泽回报纯债C------002866新华丰盈回报债券------002867新华恒稳添利债券------002868鹏华丰茂债券------002869融通通裕债券------002870兴业增益五年定开债------002871华夏新锦源混合A------002872华夏新锦源混合C------002873华夏新锦福混合A------002874华夏新锦福混合C------002875华夏新锦安混合A------002876华夏新锦安混合C------002877华夏大中华信用债A------002878华夏大中华信用债美元现汇A------002879华夏大中华信用债美元现钞A------002880华夏大中华信用债C------002881中加丰润纯债债券A------002882中加丰润纯债债券C------002887民生加银鑫瑞债券A------002888民生加银鑫瑞债券C------002891华夏移动互联混合人民币------002892华夏移动互联混合美元现汇------002893华夏移动互联混合美元现钞------002896东方臻馨债券A------002897东方臻馨债券C------002898富国两年期理财债券A------002899富国两年期理财债券C------002900南方中证500信息技术联接A------002901财通资管积极收益债券A------002902财通资管积极收益债券C------002903广发中证500ETF联接C------002904博时安仁一年定开债A------002905博时安仁一年定开债C------002906南方中证500量化增强A------002907南方中证500量化增强C------002908富国睿利定开混合发起式------002909浙商惠享纯债------002910易方达供给改革混合------002911鹏华兴实定期开放混合------002913鹏华兴益定期开放混合------002914鹏华兴锐定期开放混合------002915鑫元裕利债券------002916中银尊享半年定开债------002919东吴智慧医疗量化策略混合------002920中欧强泽债券------002921创金合信尊誉纯债------002922融通增丰债券------002923兴业聚惠灵活配置混合C------002924华商瑞鑫定开债------002925广发集源债券A------002926广发集源债券C------002927长盛盛和纯债A------002928长盛盛和纯债C------002929博时聚盈纯债债券------002930博时聚润纯债债券------002931南方荣毅------002932圆信永丰强化收益A------002933圆信永丰强化收益C------002934泰康恒泰回报混合A------002935泰康恒泰回报混合C------002938中银健康产业混合------002939广发创新升级混合------002940中欧强惠债券------002941广发安瑞回报混合A------002942广发安瑞回报混合C------002943广发多因子混合------002944信诚主题轮动灵活配置混合------002946大成景盛一年定开债A------002947大成景盛一年定开债C------002948华安聚利18个月定开债A------002949华安聚利18个月定开债C------002952建信多因子量化股票------002955融通新趋势灵活配置混合------002959汇添富盈稳保本混合------002961中欧双利债券A------002962中欧双利债券C------002963易方达黄金ETF联接C------002964国投瑞银顺鑫一年债券------002965中海合嘉增强收益债券A------002966中海合嘉增强收益债券C------002967浙商大数据智选消费混合------002969易方达丰和债券------002970博时裕昂纯债债券------002971前海开源鼎安债券A------002972前海开源鼎安债券C------002973广发中证全指能源ETF联接C------002974广发信息技术联接C------002975广发中证全指原材料联接C------002976广发中证全指主要消费联接C------002977广发中证全指可选消费联接C------002978广发医药卫生联接C------002979广发中证全指金融地产联接C------002980华夏创新前沿股票------002982广发养老指数C------002983长信国防军工量化混合------002984广发环保指数C------002985中银季季红定开债------002986泰康丰盈债券------002987广发沪深300ETF联接C------002988平安大华鼎信定开债------002989融通通乾研究精选混合------002991嘉实稳鑫纯债债券------002992招商招元纯债A------002993招商招元纯债C------002994招商招裕纯债A------002995招商招裕纯债C------002996长信稳健纯债债券------002997工银瑞享纯债债券------002998博时弘裕18个月定开债A------002999博时弘裕18个月定开债C------003000招商丰德灵活配置混合A------003001招商丰德灵活配置混合C------003004招商睿祥定开混合------003005华夏鼎益债券A------003006华夏鼎益债券I------003009中融盈泽债券A------003010中融盈泽债券C------003011中融盈润债券A------003012中融盈润债券C------003013中融恒泰纯债A------003014中融恒泰纯债C------003015中金沪深300A------003016中金中证500A------003017广发中证军工ETF联接------003021中欧强裕债券------003023博时景发纯债债券------003024平安大华惠金定开债------003025新华红利回报混合------003026安信新价值混合A------003027安信新价值混合C------003028安信新优选混合A------003029安信新优选混合C------003030安信新目标混合A------003031安信新目标混合C------003033南方荣冠定开混合------003035广发安祥回报混合A------003036广发安祥回报混合C------003037广发集瑞债券A------003038广发集瑞债券C------003039广发集富纯债A------003040广发集富纯债C------003041鑫元得利债券------003044东方红战略精选混合A------003045东方红战略精选混合C------003046招商信用定开债人民币------003047招商信用定开债美元------003048民生加银鑫盈债A------003049民生加银鑫盈债C------003050农银汇理金丰一年定开债------003051农银汇理金利一年定开债------003053嘉实文体娱乐股票A------003054嘉实文体娱乐股票C------003055博时招财二号保本------003056嘉实稳泽纯债债券------003057建信瑞盛添利混合A------003058建信瑞盛添利混合C------003059长信先利半年定期开放混合------003062银华通利混合A------003063银华通利混合C------003064南方荣欢混合------003073泰达宏利汇利债券A------003074泰达宏利汇利债券C------003078泰康安惠纯债债券------003079中融3-5年中高等级信用债A------003080中融3-5年中高等级信用债C------003081中融1-3年中高等级信用债A------003082中融1-3年中高等级信用债C------003083中融1-3年高等级信用债A------003084中融1-3年高等级信用债C------003085中融0-1年中高等级信用债A------003086中融0-1年中高等级信用债C------003087上投摩根岁岁丰定开债券A------003088上投摩根岁岁丰定开债券C------003089中融恒瑞纯债A------003090中融恒瑞纯债C------003091中欧强利债券------003092华商丰利增强定开债A------003093华商丰利增强定开债C------003094大摩多元兴利18个月定开债------003095中欧医疗健康混合A------003096中欧医疗健康混合C------003097德邦德焕9个月定开债A------003098德邦德焕9个月定开债C------003099长盛盛景纯债A------003100长盛盛景纯债C------003101诺德天禧债券------003102长盛盛裕纯债A------003103长盛盛裕纯债C------003104泰达宏利定宏混合------003105光大永鑫混合A------003106光大永鑫混合C------003107光大保德信安祺债券A------003108光大保德信安祺债券C------003109光大安和债券A------003110光大安和债券C------003115光大保德信诚鑫混合A------003116光大保德信诚鑫混合C------003117光大吉鑫混合A------003118光大吉鑫混合C------003119博时鑫源混合A------003120博时鑫源混合C------003121信诚稳利A------003122鹏华兴盛定开混合------003123天治鑫利半年定开债A------003124天治鑫利半年定开债C------003125中科沃土沃鑫成长混合------003126长信纯债半年债券A------003127长信纯债半年债券C------003128景顺长城景盈汇利债券A------003129景顺长城景盈汇利债券C------003130信诚稳利C------003131国寿安保强国智造混合------003132德邦新回报灵活配置混合------003133易方达裕鑫债券A------003134易方达裕鑫债券C------003135金元顺安沣楹债券------003140鹏华弘腾混合A------003141鹏华弘腾混合C------003142鹏华弘达混合A------003143鹏华弘达混合C------003144华宝新机遇混合(LOF)C------003145中融竞争优势------003146融通通优债券------003147大成动态量化混合------003148中欧瑾悠灵活配置混合A------003149中欧瑾悠灵活配置混合C------003150中欧睿诚定期开放混合A------003151中欧睿诚定期开放混合C------003152华富天鑫灵活配置混合A------003153华富天鑫灵活配置混合C------003154华宝新活力混合------003155中加丰尚纯债债券------003156招商招悦纯债A------003157招商招悦纯债C------003158国投瑞银瑞达混合------003159万家恒瑞18个月定开债A------003160万家恒瑞18个月定开债C------003161南方安泰养老混合------003162博时富宁纯债债券------003163金鹰添益纯债------003165鹏华弘嘉混合A类------003166鹏华弘嘉混合C类------003167前海开源鼎瑞债券A------003168前海开源鼎瑞债券C------003169长盛盛辉混合A------003170长盛盛辉混合C------003172鹏华丰安债券------003173民生加银鑫安纯债C------003175华泰柏瑞多策略混合------003176德邦景颐债券A------003177德邦景颐债券C------003178广发景盛纯债------003179山西裕利债券------003180前海联合添利债券A------003181前海联合添利债券C------003182华富弘鑫混合A------003183华富弘鑫混合C------003184中证财通可持续发展100指数C------003186鹏华兴安定期开放混合------003187嘉实安益混合------003188博时聚源纯债债券------003189汇添富保鑫保本混合------003190创金合信鑫回报混合A------003191创金合信鑫回报混合C------003192创金合信尊丰纯债------003194汇添富中证上海国企ETF联接------003195光大保德信永利纯债A------003196光大保德信永利纯债C------003197光大保德信安诚债券A------003198光大保德信安诚债券C------003199长盛盛琪一年债券A------003200长盛盛琪一年债券C------003204财通收益增强债券C------003205财通多策略稳健增长债券C------003207博时富发纯债------003208东兴量化多策略混合------003209鹏华丰达债券------003210博时智臻纯债债券------003211广发集安债券A------003212广发集安债券C------003213中银悦享定期开放债券------003214易方达富惠纯债债券------003215信诚至鑫灵活配置混合A------003216信诚至鑫灵活配置混合C------003218前海开源祥和债券A------003219前海开源祥和债券C------003220浙商惠利纯债债券------003221新华丰利债券A------003222新华丰利债券C------003223广发景丰纯债------003224鹏华兴润定期开放混合A------003225鹏华兴润定期开放混合C------003226信诚稳健债券A------003227信诚稳健债券C------003230创金合信鑫动力混合A------003231创金合信鑫动力混合C------003232创金合信鑫价值混合A------003233创金合信鑫价值混合C------003234信诚至利混合A------003235信诚至利混合C------003236信诚惠盈债券A------003237信诚惠盈债券C------003238新华外延增长主题灵活配置混合------003239博时安祺一年定开债A------003240博时安祺一年定开债C------003241创金合信量化发现混合A------003242创金合信量化发现混合C------003243上投摩根中国世纪人民币------003244上投摩根中国世纪美元现钞------003245上投摩根中国世纪美元现汇------003247泰达宏利启智灵活配置混合A------003248泰达宏利启智灵活配置混合C------003249建信恒丰纯债债券------003250融通通尚灵活配置混合A------003251融通通尚灵活配置混合C------003254前海开源鼎裕债券A------003255前海开源鼎裕债券C------003256信诚至益混合A------003257信诚至益混合C------003258博时富祥纯债债券------003259博时聚利纯债债券------003260博时利发纯债------003261安信沪深300增强发起式A------003262安信沪深300增强发起式C------003265招商招坤纯债A------003266招商招坤纯债C------003268博时悦楚纯债------003269招商招乾纯债A------003270招商招乾纯债C------003271国联安鑫瑞混合A------003272国联安鑫瑞混合C------003273安信永丰定开债券A------003274安信永丰定开债券C------003275国联安鑫盈混合A------003276国联安鑫盈混合C------003277信诚稳瑞债券A------003278信诚稳瑞债券C------003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合------003280鹏华丰恒债券------003282信诚至裕灵活配置混合A------003283信诚至裕灵活配置混合C------003284中邮医药健康混合------003285国寿安保安康纯债债券------003286平安大华惠享纯债------003287信诚稳益债券A------003288信诚稳益债券C------003289创金合信尊泰纯债债券------003290长城久稳债券------003292嘉实优势成长混合------003293易方达科瑞混合------003295南方安裕养老混合------003298嘉实物流产业股票A------003299嘉实物流产业股票C------003300华夏圆和混合------003301华夏鼎融债券A------003302华夏鼎融债券C------003304前海开源沪港深核心资源混合A------003305前海开源沪港深核心资源混合C------003306民生加银鑫益债券A------003307民生加银鑫益债券C------003308中信建投睿利------003309兴业启元一年定开债A------003310兴业启元一年定开债C------003311大摩睿成大盘弹性股票------003312大摩睿成中小盘弹性股票------003313中银睿享债券------003314浙商惠南纯债债券------003315景顺长城景瑞双利定开债------003318景顺中证500行业中性低波动------003319建信瑞丰添利混合A------003320建信瑞丰添利混合C------003321易方达原油C类人民币------003322易方达原油A类美元汇------003323易方达原油C类美元汇------003324东方永兴18个月定开债A------003325东方永兴18个月定开债C------003326招商睿诚定开混合------003327万家鑫纯债A------003328万家鑫纯债C------003329万家鑫安纯债债券A------003330万家鑫安纯债债券C------003331博时乐臻定开混合------003332南方荣发混合------003333泰信智选成长混合------003334中融融信双盈A------003335中融融信双盈C------003336长江收益增强债券------003337南方颐元债券发起式A------003338南方颐元债券发起式C------003339华安睿享定开混合A------003340华安睿享定开混合C------003341工银瑞盈18个月定开债------003342工银国债纯债债券A------003343鹏华弘惠灵活配置混合A------003344鹏华弘惠灵活配置混合C------003345安信新成长混合A------003346安信新成长混合C------003349长信稳益纯债------003350广发鑫盛18个月定开混合------003351招商稳荣定开混合A------003352招商稳荣定开混合C------003353信诚至优灵活配置混合A------003354信诚至优灵活配置混合C------003355招商稳祥定开灵活混合A------003356招商稳祥定开灵活混合C------003357嘉实稳祥纯债债券C------003358易方达中债7-10年国开债指数------003359大成360互联网+大数据100C------003360前海开源瑞和债券A------003361前海开源瑞和债券C------003362国联安睿利定开混合------003366浙商汇金中证转型成长指数------003367鹏华兴合定期开放混合A------003368鹏华兴合定期开放混合C------003369招商招庆纯债A------003370招商招庆纯债C------003371招商招轩纯债A------003372招商招轩纯债C------003373大成景禄灵活配置混合A------003374大成景禄灵活配置混合C------003376广发中债7-10年国开债指数A------003377广发中债7-10年国开债指数C------003378泰康策略优选混合------003379信诚至选混合A------003380信诚至选混合C------003381博时裕信纯债债券------003382民生加银鑫享债券A------003383民生加银鑫享债券C------003384金鹰添盈纯债债券------003385工银全球美元债A人民币------003386工银全球美元债A美元现汇------003387工银全球美元债C------003390江信一年定开------003394建信恒安一年定开债------003395安信尊享纯债------003396东方红优享红利混合------003397银华体育文化灵活配置混合------003400建信恒瑞一年定开债------003401工银可转债债券------003403华商瑞丰混合------003404招商稳盛定开混合A------003405招商稳盛定开混合C------003406南方多元债券------003407景顺长城景泰丰利纯债A------003408景顺长城景泰丰利纯债C------003409景顺长城景颐盛利债券A------003410景顺景颐盛利C------003411鹏华弘康灵活配置混合A------003412鹏华弘康灵活配置混合C------003413华泰柏瑞新经济沪港深混合------003414泰达宏利创金混合A------003415泰达宏利创金混合C------003416招商财经大数据股票------003417中加丰泽纯债债券------003418华润元大润鑫债券------003419中欧弘安------003420德邦群利债券A------003421德邦群利债券C------003424江信洪福纯债------003425江信添福A------003426江信添福C------003427建信恒远一年定开债------003428中加丰盈纯债债券------003429中证兴业中高等级信用债指数------003432信诚至瑞灵活配置A------003433信诚至瑞灵活配置C------003434博时鑫泽灵活配置混合A------003435博时鑫泽灵活配置混合C------003436博时鑫丰混合A------003437博时鑫丰混合C------003438招商招怡纯债A------003439招商招怡纯债C------003440招商招享纯债A------003441招商招享纯债C------003442招商招惠纯债A------003443招商招惠纯债C------003445中加丰享纯债债券------003446英大睿鑫A------003447英大睿鑫C------003448招商招华纯债A------003449招商招华纯债C------003450招商招信纯债A------003451招商招信纯债C------003452招商招盛纯债A------003453招商招盛纯债C------003454招商招通纯债A------003455招商招通纯债C------003456信达澳银新目标混合------003457国泰润泰纯债债券------003461嘉实稳元纯债债券------003462新华鑫盛灵活配置混合------003463泰达宏利亚洲债券(QDII)A------003464泰达宏利亚洲债券(QDII)C------003466长城久盛安稳纯债两年定开债------003469德邦德景一年定开债A------003470德邦德景一年定开债C------003471新疆前海联合添鑫债券A------003472新疆前海联合添鑫债券C------003475新疆前海联合沪深300指数------003476南方安颐养老------003477南方睿见混合------003484金鹰鑫益混合A------003485金鹰鑫益混合C------003486平安大华惠隆纯债------003487平安大华惠融纯债------003488平安大华惠裕A------003490长盛盛平灵活配置混合A------003491长盛盛平灵活配置混合C------003492前海开源外向企业股票------003493申万菱信安鑫优选混合A------003494富国天惠成长混合C------003495鹏华弘尚灵活配置混合A------003496鹏华弘尚灵活配置混合C------003497银华添泽定开债------003498前海联合添和纯债A------003499前海联合添和纯债C------003500鑫元聚利债券------003501泰达睿智稳健灵活配置混合------003502金鹰鑫瑞混合A------003503金鹰鑫瑞混合C------003504景顺长城景颐丰利债券A------003505景顺长城景颐丰利债券C------003508华安睿安定开混合A------003509华安睿安定开混合C------003510长盛可转债债券A------003511长盛可转债债券C------003512申万菱信安鑫优选混合C------003513中邮消费升级------003514国寿安保安享纯债------003517国泰润利纯债债券------003520万家鑫稳纯债A------003521万家鑫稳纯债C------003522万家鑫通纯债A------003523万家鑫通纯债C------003524易方达深证成指ETF联接------003526农银金穗纯债债券------003527鹏华丰腾债券------003528汇添富长添利定开债A------003529汇添富长添利定开债C------003530东方永熙18个月定开债A------003531东方永熙18个月定开债C------003532汇添富鑫利债券A------003533汇添富鑫利债券C------003541国联安睿智定开混合------003542财通纯债债券C------003545东兴兴利债券------003546长城久信债券------003547鹏华丰禄债券------003548泰达宏利财富大盘指数C------003549浙商惠裕纯债------003550泰达改革动力混合C------003551工银恒丰纯债债券------003554泰达宏利大数据混合C------003555华泰柏瑞睿利混合A------003556华泰柏瑞睿利混合C------003557博时泰安债券A------003558博时泰安债券C------003559平安大华量化成长混合A------003560平安大华量化成长混合C------003561诺德成长精选A------003562诺德成长精选C------003563工银国际原油美元现汇------003564博时安诚18个月定开债A------003565博时安诚18个月定开债C------003566博时臻选纯债债券------003567华夏行业景气混合------003568平安大华惠利纯债------003569招商招丰纯债A------003570招商招丰纯债C------003571招商招琪纯债A------003572招商招琪纯债C------003573中信建投稳裕定开债------003574大成惠利纯债------003575大成惠益纯债------003576招商招弘纯债A------003577招商招弘纯债C------003578中金中证500C------003579中金沪深300C------003580泰康沪港深价值优选混合------003581前海联合国民健康混合------003582中金量化多策略混合------003583建信稳定鑫利债券A------003584建信稳定鑫利债券C------003586先锋精一混合A1.00161.0016-0.04003587先锋精一混合C0.99800.9980-0.03003590建信睿富纯债债券------003591华泰柏瑞享利混合A------003592华泰柏瑞享利混合C------003593国泰景气行业灵活配置混合------003594长盛盛崇灵活配置混合A------003595长盛盛崇灵活配置混合C------003596长盛盛腾混合A------003597长盛盛腾混合C------003598华商润丰灵活配置混合------003601申万菱信安鑫精选混合A------003602申万菱信安鑫精选混合C------003603景顺长城泰安回报混合A------003604景顺长城泰安回报混合C------003605景顺长城景泰汇利定开债------003606海富通全球收益债券美元------003607博时富益纯债债券------003610南方荣安A------003611南方荣安C------003612南方卓元债券A------003613南方卓元债券C------003614信诚景瑞债券A------003615信诚景瑞债券C------003618招商招旺纯债A------003619招商招旺纯债C------003621新华鑫丰混合------003622创金合信优价成长股票A------003623创金合信优价成长股票C------003624创金合信资源股票发起式A------003625创金合信资源股票发起式C------003626平安鑫利定开------003627兴银长富一年定开债------003628兴银收益增强债券------003629上投摩根全球多元配置人民币------003630上投摩根全球多元配置美元现钞------003631上投摩根全球多元配置美元现汇------003632招商稳乾定开混合A------003633招商稳乾定开混合C------003634嘉实农业产业股票------003637安信永鑫定开债A------003638安信永鑫定开债C------003639工银瑞盈半年定开债券------003640兴业裕丰债券------003641长盛盛丰灵活配置混合A------003642长盛盛丰灵活配置混合C------003643工银国债纯债债券C------003645融通通弘债券------003646创金合信中证1000指数增强A------003647创金合信中证1000指数增强C------003648融通通祺债券------003650融通通润债券------003651博时丰达纯债债券------003652招商招泰6个月定开债A------003653招商招泰6个月定开债C------003654博时锦禄纯债债券------003655信达澳银新财富混合------003658长盛量化多策略灵活配置混合------003659山西策略灵活配置混合------003660中加纯债两年债券A------003661中加纯债两年债券C------003662鹏华永盛一年定开债------003663鹏华兴泰定期开放混合------003664新沃通利纯债A------003665新沃通利纯债C------003666天弘金明灵活配置混合------003667天弘安盈混合------003668东方红益鑫纯债A------003669东方红益鑫纯债C------003670中融物联网主题灵活配置混合------003671兴业裕恒债券------003672兴业裕华债券------003673中加丰裕纯债债券------003674融通通玺债券------003675博时安慧18个月定开债A------003676博时安慧18个月定开债C------003677融通通穗债券------003680华润元大双鑫债券A------003681建信睿享纯债债券------003682博时安弘一年定开债A------003683博时安弘一年定开债C------003684汇安丰融混合A------003685汇安丰融混合C------003686国泰丰益灵活配置混合A------003687国泰丰益灵活配置混合C------003689国泰鸿益灵活配置混合A------003690国泰鸿益灵活配置混合C------003691农银金泰一年定开债------003692大成景尚灵活配置混合A------003693大成景尚灵活配置混合C------003694国泰景益灵活配置混合A------003695国泰景益灵活配置混合C------003697华夏睿磐泰盛定开混合------003698华夏新锦祥混合A------003699华夏新锦祥混合C------003702平安中证沪港深高股息------003703博时富鑫纯债------003704光大保德信事件驱动混合------003705工银恒泰纯债债券------003708博时民丰纯债A------003709博时民丰纯债C------003710国投瑞银和顺债券------003713英大睿盛A------003714英大睿盛C------003715宝盈消费主题混合------003716平安大华惠益纯债------003717中银量化精选混合------003718易方达标普500指数美元汇------003719易方达标普医疗保健美元汇------003720易标普生物科技美元汇------003721易标普信息科技美元汇------003723华润元大双鑫债券C------003726融通通颐定开债券A------003727融通通颐定开债券C------003728融通通宸债券------003730博时富华纯债债券------003731长安泓泽纯债债券A------003732长安泓泽纯债债券C------003733金鹰添裕纯债债券------003734万家瑞盈灵活配置混合A------003735万家瑞盈灵活配置混合C------003737新华鑫裕灵活配置混合------003738新华华瑞灵活配置混合------003739新华鑫弘灵活配置混合------003740新华华盛灵活配置混合------003741鹏华丰盈债券------003742汇安嘉汇纯债债券------003743广发汇平一年定开债A------003744广发汇平一年定开债C------003745广发多元新兴股票------003746广发汇瑞一年定开债券------003747万家鑫享纯债A------003748万家鑫享纯债C------003749创金合信鑫收益混合A------003750创金合信鑫收益混合C------003751万家瑞隆灵活配置混合------003754国泰普益混合A------003755国泰普益混合C------003756国泰嘉益灵活配置混合A------003757国泰嘉益灵活配置混合C------003762国开开泰灵活配置混合A------003763国开开泰灵活配置混合C------003765广发创业板ETF联接A------003766广发创业板ETF联接C------003767泰达宏利纯利债券A------003768泰达宏利纯利债券C------003769中银品质生活混合------003770中银丰庆定期开放债券------003772国联安鑫盛混合A------003773国联安鑫盛混合C------003774国联安鑫利混合A------003775国联安鑫利混合C------003776南方宣利定开债A------003777南方宣利定开债C------003778上投安瑞回报A------003779上投安瑞回报C------003780鹏华兴悦定期开放混合------003781鹏华兴裕定期开放混合------003782招商稳阳定开混合A------003783招商稳阳定开混合C------003784招商稳泰定开混合------003787方正富邦惠利纯债A------003788方正富邦惠利纯债C------003789工银丰益一年定开债券------003793泰达宏利溢利债券A------003794泰达宏利溢利债券C------003795方正富邦睿利纯债A------003796方正富邦睿利纯债C------003797华安新瑞利混合A------003798华安新瑞利混合C------003799华安新泰利灵活配置混合A------003800华安新泰利灵活配置混合C------003801华安新安平混合A------003802华安新安平混合C------003803华安新丰利灵活配置混合A------003804华安新丰利灵活配置混合C------003805华安新恒利混合A------003806华安新恒利混合C------003807南方荣优鑫年享定开混合A------003808南方荣优鑫年享定开混合C------003809招商招顺纯债A------003811中金金利A------003812中金金利C------003813泰康金泰3月定开混合------003814银华上证10年期国债A------003815银华上证10年期国债C------003816银华日利B------003817银华上证5年期国债指数A------003818银华上证5年期国债指数C------003819广发景华纯债------003820华夏新锦鸿混合A------003821华夏新锦鸿混合C------003824天弘信利债券A------003825天弘信利债券C------003826华夏鼎汇债券A------003827华夏鼎汇债券C------003828鹏华兴惠定期开放混合------003830建信鑫悦回报灵活配置混合------003831建信鑫瑞回报灵活配置混合------003832中银丰润定期开放债券------003833金鹰添富纯债债券------003835鹏华沪深港新兴成长混合------003836新沃鑫禧债券------003837东方臻享纯债债券A------003838东方臻享纯债债券C------003839易方达瑞通灵活配置混合A------003840易方达瑞通灵活配置混合C------003841大成惠裕定开纯债债券------003842中邮景泰灵活配置混合A------003843中邮景泰灵活配置混合C------003845汇安丰恒灵活配置混合A------003846汇安丰恒灵活配置混合C------003847华安鼎丰债券------003848中银广利灵活配置混合A------003849中银广利灵活配置混合C------003850中银锦利灵活配置混合A------003851中银锦利灵活配置混合C------003852金鹰添享纯债债券------003853金鹰添惠纯债债券------003854汇安丰华混合A------003855汇安丰华混合C------003856国都聚鑫定期开放混合------003857前海开源周期优选混合A------003858前海开源周期优选混合C------003859招商招旭纯债A------003860招商招旭纯债C------003861招商兴福混合A------003862招商兴福混合C------003863招商招祥纯债A------003864招商招祥纯债C------003865创金合信量化多因子股票C------003866博时富诚纯债债券------003867招商招景纯债A------003868招商招景纯债C------003876华宝沪深300增强------003877富国久利稳健配置混合A------003878富国久利稳健配置混合C------003882易方达瑞弘混合A------003883易方达瑞弘混合C------003884汇安丰泰灵活配置混合A------003885汇安丰泰灵活配置混合C------003886汇安丰利混合A------003887汇安丰利混合C------003888汇安嘉源纯债债券------003889汇安丰泽混合A------003890汇安丰泽混合C------003891汇安嘉裕纯债债券------003892鹏华普泰债券------003895安信新视野灵活配置混合A------003896安信新视野灵活配置混合C------003898永赢丰益债券------003899国泰民惠收益定开债------003900交银瑞鑫定开混合------003901交银瑞景定开混合------003902德邦锐债券A------003903德邦锐债券C------003906华夏新锦图混合A------003907华夏新锦图混合C------003908万家家泰债券A------003909万家家泰债券C------003910万家家盛债券A------003911万家家盛债券C------003912泰达宏利启富混合A------003913泰达宏利启富混合C------003914泰达宏利启迪灵活配置混合A------003915泰达宏利启迪灵活配置混合C------003916泰达宏利启泽灵活配置混合A------003917泰达宏利启泽灵活配置混合C------003918泰达宏利启明灵活配置混合A------003919泰达宏利启明灵活配置混合C------003922长盛盛康灵活配置混合A------003923长盛盛康灵活配置混合C------003924长盛盛泰灵活配置混合A------003925长盛盛泰灵活配置混合C------003929中银证券安进债券A------003930中银证券安进债券C------003936南方和利A------003937南方和利C------003938南方荣尊定开混合A------003939南方荣尊定开混合C------003940银华盛世精选灵活配置混合发起式------003941国泰鑫益灵活配置混合A------003942国泰鑫益灵活配置混合C------003943国泰泽益灵活配置混合A------003944国泰泽益灵活配置混合C------003945国泰众益灵活配置混合A------003946国泰众益灵活配置混合C------003947博时聚享纯债债券------003949兴全稳泰债券------003950博时鑫润混合A------003951博时鑫润混合C------003952兴业18个月定开债A------003953兴业18个月定开债C------003954华泰柏瑞价值精选30混合------003955国泰民丰回报定开混合------003956南方教育股票------003957安信新起点混合A------003958安信新起点混合C------003959平安大华量化混合A------003960平安大华量化混合C------003961易方达瑞程灵活配置混合A------003962易方达瑞程灵活配置混合C------003963博时慧选纯债债券------003964华夏新锦略混合A------003966中银润利混合A------003967中银润利混合C------003970华泰柏瑞兴利混合A------003971华泰柏瑞兴利混合C------003972国富美元债定开债人民币------003973国富美元债定开债美元现汇------003974中信建投睿泰灵活配置混合A------003975中信建投睿泰灵活配置混合C------003976中信建投稳惠债券A------003977中信建投稳惠债券C------003978中信建投稳祥A------003979中信建投稳祥C------003980中银证券瑞益混合A------003981中银证券瑞益混合C------003982国投瑞银顺益纯债债券------003983鹏华丰惠债券------003984嘉实新能源新材料股票A------003985嘉实新能源新材料股票C------003986申万菱信中证500指数优选增强------003987银华中债10年期金融债指数A------003988银华中债10年期金融债指数C------003989银华中债5年期金融债指数A------003990银华中债5年期金融债指数C------003991富国富利稳健配置混合A------003992富国富利稳健配置混合C------003993前海开源沪港深核心驱动混合------003999富荣富祥纯债------004000泰达睿选稳健混合------004001泰达宏利恒利债券A------004002泰达宏利恒利债券C------004003泰达宏利启惠灵活配置混合A------004004泰达宏利启惠灵活配置混合C------004005东方民丰回报赢安定开混合A------004006东方民丰回报赢安定开混合C------004008中融鑫思路混合A------004009中融鑫思路混合C------004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A------004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C------004012华泰柏瑞裕利混合A------004013华泰柏瑞裕利混合C------004014华泰柏瑞锦利混合A------004015华泰柏瑞锦利混合C------004018招商兴华灵活配置混合A------004019招商兴华灵活配置混合C------004020广发景祥纯债------004021广发汇富一年定期债券A------004022广发汇富一年定期债券C------004024华泰保兴尊诚一年定开债------004027广发景源纯债A------004028广发景源纯债C------004030嘉实丰安6个月定期债券------004031鑫元添利债券------004032工银丰淳半年定开债券------004033金鹰添荣纯债债券------004034博时弘康18个月定开债A------004035博时弘康18个月定开债C------004036鹏华弘樽灵活配置混合A------004037鹏华弘樽灵活配置混合C------004038中银富享债券------004042华夏鼎茂债券A------004043华夏鼎茂债券C------004045金鹰添润纯债债券------004046华夏新锦顺混合A------004047华夏新锦顺混合C------004048华夏新锦汇混合A------004049华夏新锦汇混合C------004052华夏鼎智债券A------004053华夏鼎智债券C------004059鑫元招利债券------004061华夏鼎隆债券A------004062华夏鼎隆债券C------004063华夏恒融一年定开债------004064交银瑞利定期开放灵活配置混合------004065中融量化多因子混合------004066嘉实稳熙纯债债券------004067中融鑫回报混合A------004068中融鑫回报混合C------004069南方中证全指证券ETF联接A------004070南方中证全指证券ETF联接C------004074交银瑞安定期开放灵活配置混合------004075交银医药创新股票------004076国联安锐意成长混合------004079万家鑫丰纯债A------004080万家鑫丰纯债C------004081国联安鑫乾混合A------004082国联安鑫乾混合C------004083国联安鑫隆混合A------004084国联安鑫隆混合C------004085工银国债(7-10年)指数A------004086工银国债(7-10年)指数C------004087银华添润定期开放债券------004089汇添富鑫瑞债券A------004090汇添富鑫瑞债券C------004091博时沪港深价值优选A------004092博时沪港深价值优选C------004093金元顺安桉盛债券------004094招商丰诚灵活混合A------004095招商丰诚灵活混合C------004096鹏华兴康定期开放混合------004098前海开源港股通股息率50强------004099前海开源沪港深景气行业精选混合------004100鹏华安益增强混合------004102信诚稳悦债券A------004103信诚稳悦债券C------004104信诚稳鑫A------004105信诚稳鑫C------004106信诚稳丰A------004107信诚稳丰C------004108信诚稳泰A------004109信诚稳泰C------004112创金合信国企活力混合------004113华泰柏瑞泰利混合A------004114华泰柏瑞泰利混合C------004115嘉实新添程混合------004116嘉实新添瑞混合------004117大成惠祥定开纯债债券------004118博时裕鹏纯债债券------004122兴银长益定开债------004123兴银长盈定开债------004124民生加银鑫升纯债------004126浦银安盛稳健增利债券A------004127鹏华丰康债券------004129国联安鑫汇混合A------004130国联安鑫汇混合C------004131国联安鑫发混合A------004132国联安鑫发混合C------004134农银金安18个月定开债------004135申万菱信量化成长混合------004136博时民泽纯债债券------004138上银鑫达混合------004139中邮军民融合灵活配置混合------004140兴业福鑫债券------004141兴业瑞丰6个月定开债------004142招商盛合灵活混合A------004143招商盛合灵活混合C------004144上投安丰回报A------004145上投安丰回报C------004146上投安泽回报混合A------004147上投安泽回报混合C------004148圆信永丰多策略------004149博时鑫惠混合A------004150博时鑫惠混合C------004153信诚新悦回报灵活配置混合A------004154信诚新悦回报灵活配置混合B------004157信诚至诚灵活配置混合A------004158信诚至诚灵活配置混合B------004159中欧天启债券A------004160中欧天启债券C------004165北信瑞丰增强回报------004166东方价值挖掘灵活配置混合------004168博时富嘉纯债债券------004171信诚永益一年定开混合A------004172信诚永益一年定开混合C------004175博时鑫泰混合A------004176博时鑫泰混合C------004177平安大华惠裕C------004180南方宏元债券A------004181南方宏元债券C------004182建信瑞福添利混合A------004189华商民营活力灵活配置混合------004190招商沪深300指数增强A------004191招商沪深300指数增强C------004192招商中证500指数A------004193招商中证500指数C------004194招商中证1000指数增强A------004195招商中证1000指数增强C------004196泓德裕鑫一年定开债券A------004197泓德裕鑫一年定开债券C------004200博时富瑞纯债债券------004203上投摩根岁岁金定开债A------004204上投摩根岁岁金定开债C------004205东方支柱产业灵活配置混合------004206华商元亨灵活配置混合------004207交银启通灵活配置混合A------004208交银启通灵活配置混合C------004209大成智惠量化多策略混合------004212中融量化智选混合------004218前海开源裕和定期开放混合------004219中海添顺定期开放混合------004220长信纯债壹号债券C------004221长信量化先锋混合C------004224南方军工改革灵活配置混合------004225国寿安保稳诚混合A------004226国寿安保稳诚混合C------004227泰信鑫利混合A------004228泰信鑫利混合C------004229鹏华新能源产业混合------004230永赢添益债券------004231中欧行业成长混合(LOF)C------004232中欧价值发现混合C------004233中欧盛世成长混合(LOF)C------004234中欧数据挖掘混合C------004235中欧价值智选混合C------004236中欧新动力混合(LOF)C------004237中欧新蓝筹混合C------004238永赢瑞益债券------004241中欧时代先锋股票C------004242兴业增益三年定开债券------004243广发道琼斯石油指数C------004244东方周期优选灵活配置混合------004245国都聚益定开混合------004246德邦锐乾债券A------004247德邦锐乾债券C------004248华宝新动力混合------004249安信中国制造2025混合------004250银河量化优选混合------004252国泰安益灵活配置混合C------004253国泰黄金ETF联接C------004254民生加银汇鑫一年定开债A------004255民生加银汇鑫一年定开债C------004256民生加银汇鑫一年定开债D------004258国寿安保稳嘉混合A------004259国寿安保稳嘉混合C------004260德邦稳盈增长灵活配置混合------004263华安沪港深机会灵活配置混合------004264海富通瑞合纯债------004266招商沪港深科技创新混合------004267金鹰持久增利债券(LOF)E------004268中信建投睿康A------004269中信建投睿康C------004272中融量化小盘股票A------004273中融量化小盘股票C------004276浦银安和回报定开混合A------004277浦银安和回报定开混合C------004278东方红智逸沪港深定开混合------004279国寿安保稳荣混合A------004280国寿安保稳荣混合C------004281华宝新回报一年定开混合------004283中欧达安一年定开混合------004284华宝新优选定开混合------004287国投瑞银安颐多策略混合------004289博时新财富混合C------004292鹏华沪深港互联网股票------004295中欧天尚定开债券A------004296中欧天尚定开债券C------004297长盛盛淳灵活配置混合A------004298长盛盛淳灵活配置混合C------004299长盛盛泽混合A------004300长盛盛泽混合C------004301国寿安保稳信混合A------004302国寿安保稳信混合C------004303长盛盛德灵活配置混合A------004304长盛盛德灵活配置混合C------004305长盛盛禧灵活配置混合A------004306长盛盛禧灵活配置混合C------004307博时富元纯债债券------004308长盛盛享灵活配置混合A------004309长盛盛享灵活配置混合C------004310长盛盛瑞灵活配置混合A------004311长盛盛瑞灵活配置混合C------004312长盛盛兴混合A------004313长盛盛兴混合C------004314前海开源沪港深新硬件A------004315前海开源沪港深新硬件C------004316前海开源沪港深裕鑫A------004317前海开源沪港深裕鑫C------004318国寿安保尊裕优化回报债券A------004319国寿安保尊裕优化回报债券C------004320前海开源沪港深乐享生活------004321前海开源沪港深强国产业混合------004322创金合信尊隆纯债------004323博时富海纯债------004326国联安鑫怡混合A------004327国联安鑫怡混合C------004328信诚永鑫定开混合A------004329信诚永鑫定开混合C------004332恒生沪港深新兴产业精选混合------004333金鹰元盛债券型发起式E------004334博时广利纯债------004335华宝新飞跃灵活配置混合------004336长盛盛乾灵活配置混合A------004337长盛盛乾灵活配置混合C------004338长盛盛弘混合A------004339长盛盛弘混合C------004341农银尖端科技混合------004342南方开元沪深300ETF联接C------004343南方创业板ETF联接C------004344南方大数据100C------004345南方深证成份ETF联接C------004346南方小康ETF联接C------004347南方中证500信息技术联接C------004348南方中证500ETF联接C------004353嘉实新添华定期混合------004354益民中证智能消费------004355嘉实丰和灵活配置混合------004357南方智慧混合------004358华泰柏瑞国企改革混合------004359创金合信量化核心混合A------004360创金合信量化核心混合C------004361上投摩根安通回报混合A------004362上投摩根安通回报混合C------004363东方臻悦纯债债券A------004364东方臻悦纯债债券C------004366博时汇享纯债债券A------004367博时汇享纯债债券C------004374华泰保兴吉年丰混合发起A------004375华泰保兴吉年丰混合发起C------004378信诚永丰定开混合A------004379信诚永丰定开混合C------004380信诚永利一年定开混合A------004381信诚永利一年定开混合C------004383平安大华添益债券A------004384平安大华添益债券C------004385中金新安灵活配置混合------004386广发汇安18个月定开债A------004387广发汇安18个月定开债C------004388鹏华丰享债券------004390平安大华转型创新混合A------004391平安大华转型创新混合C------004392工银瑞利两年封闭债券------004393安信合作创新灵活配置混合------004394华泰柏瑞量化创优混合------004395国富恒通纯债债券------004396中银文体娱乐混合------004397长盛信息安全量化策略混合------004400金信民兴债券A------004401金信民兴债券C------004403平安大华股息精选沪港深A------004404平安大华股息精选沪港深C------004411申万菱信臻选6个月定期开放混合------004412申万菱信智选一年定开------004413建信民丰回报混合------004419汇添富美元债债券人民币A------004420汇添富美元债债券人民币C------004421汇添富美元债债券美元现汇A------004422汇添富美元债债券美元现汇C------004423华商研究精选灵活配置------004429南方文旅混合------004434博时逆向投资混合A------004435博时逆向投资混合C------004436添富年年泰定开混合A------004437添富年年泰定开混合C------004438鹏华永安定期开放债券------004441富荣富兴纯债------004442中欧康裕混合A------004445鹏华丰嘉债券------004448博时汇智回报灵活配置混合------004451汇添富年年丰定开混合A------004452汇添富年年丰定开混合C------004453前海开源盈鑫A------004454前海开源盈鑫C------004455中欧康裕混合C------004457光大信多策略智选定开混合------004458博时华盈纯债债券------004459鑫元瑞利债券------004463鹏华丰玉债券------004466长盛盛杰一年期定开混合------004468建信瑞福添利混合C------004469汇添富鑫益定开债A------004470汇添富鑫益定开债C------004477嘉实沪港深回报混合------004480华宝智慧产业混合------004482泰达宏利港股通股票A------004483泰达宏利港股通股票C------004495博时量化平衡混合------004499鹏华丰瑞债券------004503鹏华永泰定期开放债券------004510九泰久盛量化先锋混合C------004512海富通富睿混合C------004513海富通富睿混合A------004514鹏华新科技传媒混合------004528长盛盛通纯债A------004529长盛盛通纯债C------004534添富年年益定开混合A------004535添富年年益定开混合C------004547华夏稳定双利债券A------004548中银中高等级C------004569招商制造业混合C------004595天弘天盈灵活配置混合------004635中信建投睿利C------004636中信建投智信物联网C------004651长信利丰债券E------004676中信建投睿信灵活配置混合C------004711交银丰泽收益债券C------020001国泰金鹰增长灵活配置------020002国泰金龙债券A------020003国泰金龙行业精选------020005国泰金马稳健------020009国泰金鹏蓝筹------020010国泰金牛创新成长混合------020011国泰沪深300------020012国泰金龙债券C------020015国泰区位优势混合------020018国泰金鹿保本混合------020019国泰双利债券A------020020国泰双利债券C------020021国泰上证180金融联接------020022国泰策略价值灵活配置混合------020023国泰事件驱动策略混合------020026国泰成长优选混合------020027国泰信用债券A------020028国泰信用债券C------020029国泰创利债券------020033国泰民安增利债券A------020034国泰民安增利债券C------020035国泰上证5年期国债联接A------020036国泰上证5年期国债联接C------040001华安创新------040002华安中国A股增强指数------040004华安宝利配置------040005华安宏利混合------040007华安中小盘成长混合------040008华安策略优选混合------040009华安稳定债券A------040010华安稳定债券B------040011华安核心优选混合------040012华安强化债券A------040013华安强化债券B------040015华安动态灵活配置------040016华安行业轮动混合------040018华安香港精选------040019华安稳固收益债券C------040020华安升级主题混合------040021华安大中华升级------040022华安可转债债券A------040023华安可转债债券B------040025华安科技动力混合------040026华安信用四季红债券------040035华安逆向策略混合------040036华安安心收益债券A------040037华安安心收益债券B------040040华安纯债债券A------040041华安纯债债券C------040045华安信用增强债券------040046华安纳斯达克100指数------040047华安纳斯达克100指数现钞------040048华安纳斯达克100指数现汇------040180华安上证180联接------040190华安上证龙头联接------050001博时价值增长------050002博时沪深300指数A------050004博时精选混合A------050006博时稳定价值债券B------050007博时平衡配置------050008博时第三产业混合------050009博时新兴成长混合------050010博时特许价值混合A------050011博时信用债券A/B------050012博时策略配置------050013博时上证超大盘联接------050014博时创业成长混合A------050015博时大中华亚太精选股票------050016博时宏观债券A/B------050018博时行业轮动混合------050019博时转债增强债券A------050020博时抗通胀增强------050021博时深证200联接------050022博时回报灵活配置------050023博时天颐债券A------050024博时上证自然资源联接------050025博时标普500ETF联接------050026博时医疗保健行业混合A------050027博时信用债纯债债券A------050028博时安心收益定期债券A------050029博时新机遇混合A------050030博时亚洲票息收益债券------050106博时稳定价值债券A------050111博时信用债券C------050116博时宏观债券C------050119博时转债增强债券C------050123博时天颐债券C------050128博时安心收益定期债券C------050201博时价值增长二号------050202博时亚洲票息收益债券现汇------050203博时亚洲票息收益债券现钞------070001嘉实成长收益混合A------070002嘉实增长------070003嘉实稳健------070005嘉实债券------070006嘉实服务增值行业------070009嘉实超短债债券------070010嘉实主题精选------070011嘉实策略增长------070012嘉实海外中国股票混合------070013嘉实研究精选混合A------070015嘉实多元债券A------070016嘉实多元债券B------070017嘉实量化阿尔法混合------070018嘉实回报------070019嘉实价值优势混合------070020嘉实稳固债券------070021嘉实主题新动力混合------070022嘉实领先成长混合------070023嘉实深证120联接------070025嘉实信用债券A------070026嘉实信用债券C------070027嘉实周期优选混合------070030嘉实中创400联接------070031嘉实全球房地产------070032嘉实优化红利混合------070033嘉实增强收益定期债券A------070037嘉实纯债债券A------070038嘉实纯债债券C------070099嘉实优质企业混合------080001长盛成长价值------080002长盛创新先锋------080003长盛积极配置债券------080005长盛量化红利混合------080006长盛环球行业混合(QDII)------080007长盛同鑫行业配置混合------080008长盛战略新兴产业混合A------080009长盛同禧债券A------080010长盛同禧债券C------080012长盛电子信息产业混合------080015长盛中小盘精选混合------090001大成价值增长------090002大成债券A/B------090003大成蓝筹稳健------090004大成精选增值------090006大成2020生命周期------090007大成策略回报混合------090008大成强化收益定期开放债券------090009大成行业轮动混合------090010大成中证红利指数------090011大成核心双动力混合------090012大成深证成长40联接------090013大成竞争优势混合------090015大成内需增长混合------090016大成消费主题混合------090017大成可转债增强债券------090018大成新锐产业混合------090019大成景恒保本混合------090020大成健康产业混合------092002大成债券C------096001大成标普500------100016富国天源沪港深平衡混合------100018富国天利增长债券------100020富国天益价值混合------100022富国天瑞强势------100026富国天合稳健优选混合------100029富国天成红利------100032富国中证红利指数增强------100035富国优化强债A/B------100037富国优化增强债券C------100038富国量化沪深300------100039富国通胀通缩主题轮动混合------100050富国全球债券------100051富国可转换债券------100053富国上证综指联接------100055富国全球顶级消费品混合------100056富国低碳环保混合------100058富国产业债债券------100060富国高新技术产业混合------100061富国中国中小盘混合------100066富国纯债A------100068富国纯债C------100072富国强回报A/B级------100073富国强回报C级------110001易方达平稳增长------110002易方达策略成长------110003易方达上证50------110005易方达积极成长------110007易方达稳健收益债券A------110008易方达稳健收益债券B------110009易方达价值精选混合------110010易方达价值成长混合A------110011易方达中小盘混合------110012易方达科汇灵活配置------110013易方达科翔混合------110015易方达行业领先混合------110017易方达增强债券A------110018易方达增强债券B------110019易方达深证100联接------110020易方达沪深300ETF联接------110021易方达上证中盘联接------110022易方达消费行业------110023易方达医疗保健行业混合------110025易方达资源行业混合------110026易方达创业板联接------110027易方达安心债券A------110028易方达安心债券B------110029易方达科讯混合------110030易方达沪深300量化增强------110031易方达恒生ETF联接------110032易方达恒生联接现汇------110033易方达恒生联接现钞------110035易方达双债强债A------110036易方达双债强债C------110037易方达纯债债券A------110038易方达纯债债券C------112002易方达策略成长二号------118001易方达亚洲精选------118002易方达标普消费品指数------121001国投瑞银融华债券------121002国投瑞银景气行业混合------121003国投瑞银核心企业混合------121005国投瑞银创新动力混合------121006国投瑞银稳健增长------121008国投瑞银成长优选混合------121009国投瑞银稳定增利债券A------121010国投瑞银瑞源保本------121012国投瑞银优化强债A/B------121013国投瑞银纯债A------128013国投瑞银纯债B------128112国投瑞银优化强债C------150103银河银泰理财------150154中海惠丰纯债分级债券B------150156中银互利分级债券B------150162银华永益分级债券B------151001银河稳健------151002银河收益债券------160105南方积极配置混合(LOF)------160106南方高增长混合(LOF)------160119南方中证500ETF联接A------160121南方金砖四国指数------160123南方中债10年期国债A------160124南方中债10年期国债C------160125南方香港优选股票(QDII)------160127南方新兴消费分级------160128南方金利A------160129南方金利C------160130南方永利1年定开债A------160131南方聚利1年定开债A------160132南方永利C------160133南方天元------160134南方聚利C------160135南方中证高铁产业指数分级------160136南方中证国有企业改革指数分级------160137南方中证互联网指数分级------160138南方恒生中国企业精明指数A------160139南方恒生中国企业精明指数C------160211国泰中小盘成长混合(LOF)------160212国泰估值优势混合(LOF)------160213国泰纳斯达克100指数------160215国泰价值经典混合(LOF)------160216国泰商品------160217国泰互利分级债券------160218国泰国证房地产行业指数分级------160219国泰国证医药卫生指数分级------160220国泰民益混合(LOF)A------160221国泰国证有色金属行业指数分级------160222国泰国证食品饮料行业指数分级------160223国泰创业板指数(LOF)------160224国泰深证TMT50指数分级------160225国泰国证新能源汽车指数------160226国泰民益混合(LOF)C------160311华夏蓝筹------160314华夏行业混合(LOF)------160322华夏港股通精选股票LOF------160323华夏磐泰定开混合(LOF)------160415华安深证300------160416华安标普石油指数------160417华安沪深300指数分级------160418华安中证银行指数分级------160419华安中证全指证券公司指数分级------160420华安创业板50指数分级------160421华安智增精选混合------160422华安中证定向增发------160505博时主题行业混合(LOF)------160512博时卓越品牌混合(LOF)------160513博时稳健回报债券(LOF)A------160514博时稳健回报债券(LOF)C------160515博时安丰18个月定开债A------160516博时中证800证券保险分级------160517博时中证银行指数分级------160518博时睿远------160519博时睿利定增------160520博时弘盈定期开放混合A------160521博时弘盈定期开放混合C------160522博时睿益------160523博时安丰18个月定开债C------160524博时弘泰混合------160525博时睿丰定开混合------160602鹏华普天债券A------160603鹏华普天收益------160605鹏华中国50------160607鹏华价值优势混合(LOF)------160608鹏华普天债券B------160610鹏华动力增长------160611鹏华优质治理混合(LOF)------160612鹏华丰收债券------160613鹏华盛世创新混合(LOF)------160615鹏华沪深300------160616鹏华中证500------160617鹏华丰润债券(LOF)------160618鹏华丰泽债券(LOF)------160620鹏华资源分级------160621鹏华丰和债券(LOF)------160622鹏华丰利债券(LOF)------160624鹏华消费领先混合------160625鹏华证券保险分级------160626鹏华信息分级------160627鹏华策略优选混合------160628鹏华地产分级------160629鹏华传媒分级------160630鹏华国防------160631鹏华银行分级------160632鹏华酒分级------160633鹏华证券分级------160634鹏华环保分级------160635鹏华中证医药卫生(LOF)------160636鹏华互联网分级------160637鹏华创业板分级------160638鹏华一带一路分级------160639鹏华高铁分级------160640鹏华新能源分级------160642鹏华增瑞混合------160706嘉实沪深300ETF联接------160716嘉实基本面50------160717嘉实恒生中国企业------160718嘉实多利分级债券------160719嘉实黄金------160720嘉实中证中期企业债指数A------160721嘉实中证中期企业债指数C------160722嘉实惠泽定增混合------160723嘉实原油(QDII-LOF)------160805长盛同智优势------160806长盛同庆中证800(LOF)------160807长盛沪深300------160808长盛同瑞200分级------160809长盛同辉100等权分级------160810长盛同丰债券(LOF)------160812长盛同益成长回报------160813长盛同盛成长优选------160814长盛中证金融地产指数分级------160910大成创新成长混合------160915大成景丰债券(LOF)------160916大成优选混合(LOF)------160918大成中小盘混合(LOF)------160919大成产业升级股票------160921大成定增灵活配置混合------160922大成恒生综合中小型股指数------160923大成海外中国机会混合------161005富国天惠成长混合A------161010富国天丰强化债券(LOF)------161014富国汇利回报分级债券------161015富国天盈债券(LOF)------161017富国中证500------161019富国新天锋定期开放债券------161022富国创业板指数分级------161024富国中证军工指数分级------161025富国中证移动互联网指数分级------161026富国中证国企改革指数分级------161027富国中证全指证券公司指数分级------161028富国中证新能源汽车指数分级------161029富国中证银行指数分级------161030富国中证体育产业指数分级------161031富国中证工业4.0指数分级------161032富国中证煤炭指数分级------161033富国中证智能汽车(LOF)------161035富国中证医药主题指数增强------161036富国中证娱乐主题指数增强型------161037富国中证高端制造指数增强型------161115易方达岁丰添利债券(LOF)------161116易方达黄金主题------161117易方达永旭添利债券------161118易方达中小指数分级------161119易方达新综合债券A------161120易方达新综合债券C------161121易方达银行分级------161122易方达生物分级------161123易方达重组分级------161124易方达香港恒生综合小型股指数------161125易方达标普500指数人民币------161126易方达标普医疗保健人民币------161127易标普生物科技人民币------161128易标普信息科技人民币------161129易方达原油A类人民币------161207国投瑞银沪深300------161210国投瑞银新兴市场------161211国投沪深300金融地产联接------161213国投瑞银消费服务指数------161216国投瑞银双债债券(LOF)A------161217国投瑞银中证指数------161219国投瑞银新兴产业------161221国投瑞银双债债券C------161222国投瑞银瑞利混合(LOF)------161223国投瑞银中证创业指数分级------161224国投瑞银新丝路混合(LOF)------161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)------161226国投瑞银白银期货(LOF)------161227国投瑞银深证100指数------161229国投瑞银中国价值发现股票------161230国投瑞银双债丰利定开债A------161231国投瑞银双债丰利定开债C------161232国投瑞银瑞盛混合------161233国投瑞银瑞泰定增混合------161505银河通利债券(LOF)A------161506银河通利债券(LOF)C------161507银河沪深300成长分级------161601融通新蓝筹------161603融通债券A/B------161604融通深证100------161605融通蓝筹成长------161606融通行业景气------161607融通巨潮100------161609融通动力先锋混合------161610融通领先成长混合(LOF)------161611融通内需驱动混合------161612融通深证成份指数------161613融通创业板指数增强------161614融通四季添利债券(LOF)------161616融通医疗保健行业混合------161618融通岁岁添利债券A------161619融通岁岁添利债券B------161620融通丰利四分法------161624融通可转债债券A------161625融通可转债债券C------161626融通通福债券(LOF)A------161627融通通福债券(LOF)C------161628融通军工分级------161629融通证券分级------161630融通中证大农业(LOF)------161631融通人工智能指数(LOF)------161693融通债券C------161706招商优质成长混合(LOF)------161713招商信用添利债券(LOF)------161714招商标普金砖四国------161715招商中证大宗商品指数分级------161716招商双债增强债券(LOF)------161718招商沪深300高贝塔指数分级------161719招商可转债分级债券------161720招商中证全指证券公司指数分级------161721招商沪深300地产指数分级------161722招商丰泰混合(LOF)------161723招商中证银行指数分级------161724招商中证煤炭等权指数分级------161725招商中证白酒指数分级------161726招商国证生物医药指数分级------161727招商增荣混合------161810银华内需精选混合(LOF)------161811银华沪深300指数分级------161812银华深证100分级------161813银华信用债券(LOF)------161815银华抗通胀主题------161816银华中证等权90分级------161818银华消费分级混合------161819银华资源指数分级------161820银华纯债信用债券------161821银华中证中票50指数债券A------161822银华中证中票50指数债券C------161823银华永兴纯债债券(LOF)A------161824银华永兴纯债债券(LOF)C------161825银华中证800分级------161826银华中证转债指数增强分级------161827银华永益分级债券------161828银华永益分级债券A------161831银华恒生国企指数分级------161834银华鑫锐定增灵活配置混合------161835银华惠丰定开混合------161902万家增强收益债券------161903万家行业优选混合(LOF)------161907万家中证红利指数------161908万家添利债券(LOF)------161910万家中创指数分级------161911万家强化收益定期开放债券------162006长城久富混合(LOF)------162010长城久兆中小板300------162102金鹰中小盘精选------162105金鹰持久增利债券(LOF)C------162107金鹰量化精选股票(LOF)------162108金鹰元盛债券型发起式C------162201泰达宏利成长混合------162202泰达宏利周期混合------162203泰达宏利稳定混合------162204泰达宏利行业混合------162205泰达宏利风险预算混合------162207泰达宏利效率优选混合------162208泰达宏利首选企业股票------162209泰达宏利市值优选混合------162210泰达宏利集利债券A------162211泰达宏利品质生活混合------162212泰达宏利红利先锋混合------162213泰达宏利财富大盘指数A------162214泰达宏利领先中小盘混合------162215泰达宏利聚利债券(LOF)------162216泰达中证500分级------162299泰达宏利集利债券C------162307海富通中证100------162411华宝标普石油指数------162412华宝兴业中证医疗指数分级------162413华宝兴业中证1000指数分级------162414华宝新机遇混合(LOF)A------162415华宝标普美国消费人民币------162509国联安双禧中证100------162510国联安双力中小板综指------162511国联安双佳信用债券(LOF)------162605景顺长城鼎益混合(LOF)------162607景顺长城资源垄断混合------162703广发小盘成长混合(LOF)------162711广发中证500ETF联接A------162712广发聚利债券(LOF)------162714广发深证100指数分级------162715广发聚源债券(LOF)A------162716广发聚源债券(LOF)C------162717广发睿吉定增混合------162718广发鑫瑞混合------162719广发道琼斯石油指数A------162907泰信基本面400指数分级------163001长信医疗保健混合(LOF)------163003长信利鑫债券(LOF)C------163005长信利众债券(LOF)C------163007长信利众债券(LOF)A------163008长信利鑫债券(LOF)A------163109申万菱信深证成指分级------163110申万量化小盘------163111申万菱信中小板指数------163113申万菱信申万证券分级------163114申万中证环保产业指数分级------163115申万菱信中证军工指数分级------163116申万菱信申万电子分级------163117申万菱信申万传媒分级------163118申万菱信申万医药生物分级------163119申万中证申万新兴健康产业指数------163208诺安油气能源------163209诺安中证创业成长指数分级------163210诺安纯债定期开放债券A------163211诺安纯债定期开放债券C------163302大摩资源优选混合(LOF)------163402兴全趋势投资混合(LOF)------163406兴全合润分级混合------163407兴全沪深300指数(LOF)------163409兴全绿色投资混合(LOF)------163411兴全保本------163412兴全轻资产混合(LOF)------163415兴全商业模式优选混合------163503天治核心成长混合(LOF)------163801中银中国精选------163803中银持续增长混合A------163804中银收益混合A------163805中银策略混合------163806中银稳健增利债券------163807中银行业优选------163808中银中证100------163809中银蓝筹精选------163810中银价值精选------163811中银稳健双利债券A------163812中银稳健双利债券B------163813中银全球策略------163816中银转债增强债券A------163817中银转债增强债券B------163818中银中小盘成长混合------163819中银信用增利债券(LOF)------163821中银沪深300等权重指数------163822中银主题策略混合------163823中银保本混合------163824中银盛利定期开放债券------163825中银互利分级债券------163826中银互利分级债券A------163827中银产业债定期开放债券------163907中海惠裕纯债发起式------163909中海惠丰纯债分级债券------163910中海惠丰纯债分级债券A------164105华富强化债券------164205天弘鑫动力灵活配置混合------164206天弘添利债券(LOF)------164208天弘丰利分级债券(LOF)------164210天弘同利债券(LOF)------164302新华惠鑫债券------164304新华中证环保产业指数分级------164401前海开源健康分级------164402前海开源中航军工------164403前海开源沪港深农业混合------164508国富中证100指数增强分级------164509国富恒利债券(LOF)A------164510国富恒利债券(LOF)C------164606华泰柏瑞信用增利债------164701汇添富黄金及贵金属------164702汇添富季季红定期开放债券------164703汇添富纯债债券(LOF)------164705汇添富恒生指数分级------164808工银四季收益债券(LOF)------164809工银中证500分级------164810工银纯债定期开放债券------164811工银深证100指数分级------164812工银政府债纯债债券(LOF)A------164814工银双债增强债券------164815工银国际原油人民币------164818工银中证传媒指数分级------164819工银中证环保产业指数分级------164820工银中证高铁产业指数分级------164821工银中证新能源指数分级------164822工银政府债纯债债券(LOF)C------164902交银信用添利债券(LOF)------164905交银国证新能源指数分级------164906交银中证海外中国互联网指数------164907交银中证互联网金融指数分级------164908交银中证环境治理(LOF)------165309建信沪深300------165310建信双利分级------165311建信信用增强债券(LOF)A------165312建信央视50------165313建信优势动力混合(LOF)------165314建信信用增强债券C------165315建信网金融分级------165317建信丰裕定增灵活配置混合------165508信诚深度价值混合(LOF)------165509信诚增强债券------165510信诚金砖四国------165511信诚中证500分级------165512信诚新机遇混合(LOF)------165513信诚全球商品主题------165515信诚沪深300分级------165516信诚周期轮动混合(LOF)------165517信诚双盈债券(LOF)------165519信诚中证800医药指数分级------165520信诚中证800有色指数分级------165521信诚中证800金融指数分级------165522信诚中证TMT产业指数分级------165523信诚中证信息安全指数分级------165524信诚中证智能家居指数分级------165525信诚中证基建工程指数LOF------165526信诚新旺混合(LOF)A------165527信诚新旺混合(LOF)C------165528信诚鼎利定增------165705诺德双翼债券(LOF)------165707诺德深证300指数分级------165806东吴深证100增强------165807东吴鼎利债券(LOF)------165809东吴转债------166001中欧新趋势混合(LOF)A------166002中欧新蓝筹混合A------166003中欧稳健债券A------166004中欧稳健债券C------166005中欧价值发现混合A------166006中欧行业成长混合(LOF)A------166007中欧沪深300指数增强A------166008中欧增强回报债券(LOF)A------166009中欧新动力混合(LOF)A------166010中欧鼎利分级债券------166011中欧盛世成长混合(LOF)A------166012中欧信用增利债券(LOF)C------166016中欧纯债债券(LOF)C------166019中欧价值智选混合A------166020中欧成长优选混合A------166021中欧添利------166022中欧添A------166105信达澳银鑫安债券------166301华商新趋势优选灵活配置混合------166401浦银安盛稳健增利债券C------166402浦银沪港深基本面100指数------166801浙商聚潮新思维------166802浙商沪深300指数分级------166902民生加银平稳增利A------166903民生加银平稳增利C------166904民生加银添利A------166905民生加银添利C------167001平安大华鼎泰混合------167002平安大华鼎越定开混合------167003平安大华鼎弘混合------167301方正富邦保险主题指数分级------167501安信宝利债券(LOF)------167503安信一带一路分级------167601国金沪深300指数分级------167701德邦德信中高企债指数A------167702德邦量化优选股票(LOF)A------167703德邦量化优选股票(LOF)C------167704德邦德信中高企债指数C------168001国寿安保中证养老产业指数分级------168101九泰锐智定增混合------168102九泰锐富事件驱动混合------168103九泰锐益定增混合------168104九泰锐丰定增混合------168105九泰泰富定增混合------168106九泰锐华定增混合A------168107九泰锐华定增混合C------168108九泰锐诚定增混合------168201中融一带一路分级------168203中融国证钢铁行业指数分级------168204中融中证煤炭指数分级------168205中融中证银行指数分级------168301东海祥龙定增混合0.99340.99340.04168401红土创新定增灵活配置混合------169101东方红睿丰混合------169102东方红睿阳混合------169103东方红睿轩沪港深混合------169104东方红睿满沪港深混合------169105东方红睿华沪港深混合------169201浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合------180001银华优势企业------180002银华保本增值------180003银华道琼斯88------180010银华优质增长混合------180012银华富裕主题混合------180013银华领先策略混合------180015银华增强债券------180018银华和谐主题------180020银华成长先锋------180025银华信用双利债券A------180026银华信用双利债券C------180028银华永祥保本------180029银华永泰积极债券A------180030银华永泰积极债券C------180031银华中小盘混合------180033银华上证50等权联接------183001银华全球优选------184801鹏华前海万科REITS------200001长城久恒灵活配置混合------200002长城久泰沪深300指数------200006长城消费增值混合------200007长城安心回报混合------200008长城品牌优选混合------200009长城稳健增利------200010长城双动力混合------200011长城景气行业龙头------200012长城中小盘成长混合------200013长城积极增利债券A------200015长城优化升级混合------200016长城保本------200113长城积极增利债券C------202001南方稳健成长------202002南方稳健成长贰号------202003南方绩优成长混合------202005南方成份精选混合------202007南方隆元产业主题混合------202009南方盛元红利混合------202011南方优选价值混合A------202015南方开元沪深300ETF联接A------202017南方深证成份ETF联接A------202019南方策略优化混合------202021南方小康ETF联接A------202023南方优选成长------202025南方上证380联接------202027南方高端装备灵活配置混合------202101南方宝元债券------202102南方多利增强债券C------202103南方多利增强债券A------202105南方广利债券A/B------202107南方广利债券C------202108南方润元A------202110南方润元C------202202南方避险增值------202211南方恒元保本------202212南方保本------202213南方安心------202801南方全球精选------206001鹏华弘泰A------206002鹏华精选成长混合------206003鹏华信用增利债券A------206004鹏华信用增利债券B------206005鹏华上证民企50ETF联接------206006鹏华环球发现------206007鹏华消费优选混合------206008鹏华丰盛稳固债券------206009鹏华新兴产业混合------206010鹏华深证民营联接------206011鹏华美国房地产------206012鹏华价值精选股票------206013鹏华金刚保本混合------206015鹏华纯债债券------206018鹏华产业债债券------210001金鹰成份优选------210002金鹰红利价值------210003金鹰行业优势混合------210004金鹰稳健成长混合------210005金鹰主题优势混合------210006金鹰元禧混合A------210007金鹰技术领先灵活配置混合A------210008金鹰策略配置混合------210009金鹰核心资源混合------210010金鹰灵活配置混合A------210011金鹰灵活配置混合C------210014金鹰元丰保本------213001宝盈鸿利收益灵活配置混合------213002宝盈泛沿海增长混合------213003宝盈策略增长混合------213006宝盈核心优势混合A------213007宝盈增强收益债券A/B------213008宝盈资源优选混合------213010宝盈中证100增强------213917宝盈增强债券C------217001招商安泰混合------217002招商安泰平衡------217003招商安泰债券A------217005招商先锋------217008招商安本增利债券------217009招商核心价值------217010招商大盘蓝筹混合------217011招商安心债券------217012招商行业领先混合A------217013招商中小盘混合------217015招商全球资源------217016招商深证100指数A------217017招商上证消费80ETF联接A------217018招商安瑞进取债券------217019招商深证TMT50ETF联接A------217020招商安达保本混合------217021招商优企灵活配置------217022招商产业债券A------217023招商信用增强债券------217024招商安盈保本------217027招商央视财经50指数A------217203招商安泰债券B------229002泰达宏利逆向策略混合------233001大摩基础行业混合------233005大摩强收益债券------233006大摩领先优势混合------233007大摩卓越成长混合------233008大摩消费领航------233009大摩多因子策略混合------233010大摩深证300指数增强------233011大摩主题优选混合------233012大摩多元收益债券A------233013大摩多元收益债券C------233015大摩量化配置混合------240001华宝宝康消费品------240002华宝宝康灵活配置------240003华宝宝康债券------240004华宝动力组合混合------240005华宝多策略增长------240008华宝收益增长------240009华宝先进成长混合------240010华宝行业精选混合------240011华宝大盘精选混合------240012华宝增强债券A------240013华宝增强债券B------240014华宝中证100------240016华宝上证180联接------240017华宝新兴产业混合------240018华宝可转债------240019华宝上证180成长联接------240020华宝医药生物混合------240022华宝资源优选混合------241001华宝海外中国混合(QDII)------253010国联安安心成长混合------253020国联安德盛增利债A------253021国联安德盛增利债B------253030国联安信心增益债券------253060国联安信心增长债券A------253061国联安信心增长债券B------255010国联安稳健------257010国联安德盛小盘精选------257020国联安精选混合------257030国联安优势混合------257040国联安红利混合------257050国联安主题驱动混合------257060国联安商品ETF联接------257070国联安优选行业混合------260101景顺长城优选混合------260103景顺长城动力平衡------260104景顺长城内需增长混合------260108景顺长城新兴成长混合------260109景顺长城内需贰号混合------260110景顺长城精选蓝筹混合------260111景顺长城公司治理混合------260112景顺长城能源基建混合------260115景顺长城中小盘混合------260116景顺长城核心竞争力混合A------260117景顺长城支柱产业混合------261001景顺长城稳定债券A------261002景顺长城优信增利债券A------261101景顺长城稳定债券C------261102景顺长城信增债券C------262001景顺长城大中华混合------263001景顺长城上证180联接------270001广发聚富------270002广发稳健增长------270005广发聚丰混合------270006广发策略优选------270007广发大盘成长------270008广发核心精选混合------270009广发增强债券------270010广发沪深300ETF联接A------270021广发聚瑞混合------270022广发内需增长------270023广发全球精选股票(QDII)------270025广发行业领先混合A------270026广发中小板300联接------270027广发全球农业指数------270028广发制造业精选混合------270029广发聚财信用债券A------270030广发聚财信用债券B------270041广发消费品精选混合------270042广发纳斯达克100指数------270043广发理财年年红债券------270044广发双债添利债券A------270045广发双债添利债券C------270048广发纯债债券A------270049广发纯债债券C------270050广发新经济混合------288001华夏经典混合------288002华夏收入混合------288102华夏稳定双利债券C------290002泰信先行策略------290003泰信双息双利债券------290004泰信优质生活混合------290005泰信优势增长------290006泰信蓝筹精选混合------290007泰信增强债券A------290008泰信发展主题混合------290009泰信周期债券------290010泰信中证200------290011泰信中小盘精选混合------290012泰信行业精选混合A------290014泰信现代服务业混合------291007泰信增强债券C------310308申万菱信盛利精选混合------310318申万菱信沪深300指数增强------310328申万菱信新动力混合------310358申万菱信新经济混合------310368申万菱信竞争优势混合------310378申万菱信添益宝债券A------310379申万菱信添益宝债券B------310388申万菱信消费增长混合------310398申万菱信沪深300价值指数------310508申万菱信稳益宝债券------310518申万可转换债券------320001诺安平衡------320003诺安先锋混合------320004诺安优化收益债券------320005诺安价值增长混合------320006诺安灵活配置------320007诺安成长混合------320008诺安增利债券A------320009诺安增利债券B------320010诺安中证100------320011诺安中小盘精选混合------320012诺安主题精选混合------320013诺安全球黄金------320014诺安上证新兴联接------320015诺安保本------320016诺安多策略混合------320017诺安全球不动产------320018诺安新动力灵活配置------320020诺安汇鑫保本------320021诺安双利债券------320022诺安研究精选股票------340001兴全可转债混合------340006兴全全球视野股票------340007兴全社会责任混合------340008兴全有机增长混合------340009兴全磐稳增利债券------350001天治财富增长------350002天治低碳经济混合------350005天治中国制造2025------350006天治稳健双盈债券------350007天治趋势精选------350008天治新消费混合------350009天治研究驱动混合A------360001光大量化核心------360005光大保德信红利混合------360006光大保德信新增长混合------360007光大保德信优势配置混合------360008光大增利A------360009光大增利C------360010光大保德信均衡精选混合------360011光大动态优选------360012光大保德信中小盘混合------360013光大添益债券A------360014光大添益债券C------360016光大保德信行业轮动混合------370021上投分红添利债券A------370022上投分红添利债券B------370023上投中证消费指数------370024上投摩根核心优选混合------370025上投轮动添利债券A------370026上投轮动添利债券C------370027上投摩根智选30混合------371020上投纯债债券A------371120上投纯债债券B------372010上投强化债券A------372110上投强化债券B------373010上投摩根双息平衡混合A------373020上投双核平衡------375010上投中国优势------376510上投大盘蓝筹------377010上投摩根阿尔法混合------377016上投摩根亚太优势混合------377020上投摩根内需动力混合------377150上投摩根健康品质生活混合------377240上投摩根新兴动力混合A------377530上投摩根行业轮动混合A------378006上投摩根全球新兴市场混合------378010上投摩根成长先锋混合------378546上投摩根全球天然资源混合------379010上投摩根中小盘混合------380005中银纯债债券A------380006中银纯债债券C------380009中银添利债券发起------393001中海优势精选灵活配置混合------395001中海稳健债券------395011中海增强债券A------395012中海增强债券C------398001中海优质成长混合------398011中海分红增利混合------398021中海能源策略------398031中海蓝筹灵活------398041中海量化策略混合------398051中海环保新能源------398061中海消费混合------399001中海上证50------399011中海医疗保健主题股票------400001东方龙混合------400003东方精选------400007东方策略成长混合------400009东方稳健债券------400011东方核心动力混合------400013东方成长收益平衡混合------400015东方增长中小盘------400016东方强化收益债券------400018东方启明量化先锋基金------400020东方安心收益保本------400022东方利群混合A------400023东方多策略灵活配置混合A------400025东方新兴成长混合------400027东方双债添利债券A------400029东方双债添利债券C------400030东方添益债券------400032东方主题精选混合------410001华富竞争力优选------410003华富成长趋势混合------410004华富增强债券A------410005华富增强债券B------410006华富策略精选------410007华富价值增长------410008华富中证100------410009华富量子生命力混合------410010华富中小板指数增强------420001天弘精选------420002天弘永利债券A------420003天弘永定价值成长混合------420005天弘周期策略混合------420008天弘债券发起式A------420009天弘安康养老混合------420102天弘永利债券B------420108天弘债券发起式B------450001国富中国收益------450002国富弹性市值混合------450003国富潜力组合混合A------450004国富深化价值混合------450005国富强化债券A------450006国富强化债券C------450007国富成长动力混合------450008国富沪深300------450009国富中小盘------450010国富策略回报混合------450011国富研究精选混合------450018国富恒久信用债券A------450019国富恒久信用债券C------457001国富亚洲机会股票------460001华泰柏瑞盛世中国混合------460002华泰柏瑞积极成长混合A------460003华泰柏瑞稳本增利债券B------460005华泰柏瑞价值增长混合------460007华泰柏瑞行业领先混合------460008华泰柏瑞稳健收益债券A------460009华泰柏瑞量化先行混合------460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合------460108华泰柏瑞稳健收益债券C------460220华泰柏瑞中小盘联接------460300华泰柏瑞沪深300联接------470006汇添富医药保健混合------470007汇添富上证综指------470008汇添富策略回报混合------470009汇添富民营活力混合------470010汇添富多元收益债券A------470011汇添富多元收益债券C------470018汇添富双利债券A------470021汇添富优选回报灵活配置混合A------470028汇添富社会责任混合------470058汇添富可转换债券A------470059汇添富可转换债券C------470068汇添富深证300ETF联接------470078汇添富增强债券C------470088汇添富6月红添利定开债A------470089汇添富6月红添利定开债C------470098汇添富逆向投资混合------470888汇添富香港混合(QDII)------481001工银核心价值混合A------481004工银稳健成长混合A------481006工银红利混合------481008工银大盘蓝筹混合------481009工银沪深300------481010工银中小盘混合------481012工银深证红利联接------481013工银消费服务混合------481015工银主题策略混合------481017工银量化策略混合------483003工银精选平衡混合------485005工银增强收益债券B------485007工银信用添利债券B------485011工银双利债券B------485014工银添颐债券B------485019工银信用纯债债券B------485105工银增强收益债券A------485107工银信用添利债券A------485111工银双利债券A------485114工银添颐债券A------485119工银信用纯债债券A------486001工银全球配置------486002工银全球精选------487016工银保本混合A------487021工银优质精选混合------501000国金鑫新灵活配置(LOF)------501001财通多策略精选混合(LOF)------501002长信中证能源互联指数(LOF)------501003长信中证上海改革发展主题指数------501005汇添富中证精准医疗指数A------501006汇添富中证精准医疗指数C------501007汇添富中证互联网医疗指数A------501008汇添富中证互联网医疗指数C------501009汇添富中证生物科技指数A------501010汇添富中证生物科技指数C------501011汇添富中证中药指数(LOF)A------501012汇添富中证中药指数(LOF)C------501015财通多策略升级混合------501016国泰中证申万证券行业指数------501017国泰融丰定增灵活配置混合------501018南方原油------501019国泰国证航天军工指数------501020国泰中证国有企业改革指数------501021华宝兴业香港中国中小盘------501022银华鑫盛定增混合------501023鹏华香港中小企业指数LOF------501025鹏华香港银行指数(LOF)------501026财通多策略福享混合------501027国泰融信定增灵活配置混合------501028财通多策略福瑞定开混合------501029华宝标普中国A股红利机会指数------501030汇添富中证环境治理指数A------501031汇添富中证环境治理指数C------501032财通福盛定增定开混合------501033银华惠安定期开放混合------501050华夏上证50AH优选指数------501100博时安康定开债(LOF)------501300海富通全球收益债券人民币------501301华宝兴业香港大盘------502000西部利得中证500等权重分级------502003易方达军工分级------502006易方达国企改革指数分级------502010易方达证券公司分级------502013长盛中证申万一带一路分级------502016长信中证一带一路主题指数分级------502020国金上证50分级------502023鹏华钢铁分级------502026鹏华新丝路分级------502030中海中证高铁产业指数分级------502036大成中证互联网金融指数分级------502040长盛上证50指数分级------502048易方达上证50指数分级------502053长盛中证证券公司分级------502056广发医疗指数分级------505888嘉实元和------510080长盛全债指数强债------510081长盛动态精选------519001银华价值优选混合------519002华安安信消费混合------519003海富通收益增长------519005海富通股票混合------519007海富通强化回报------519008汇添富优势精选------519011海富通精选------519013海富通风格优势混合------519015海富通精选二号------519017大成积极成长混合------519018汇添富均衡增长混合------519019大成景阳领先混合------519020国泰金泰平衡混合A------519021国泰金鼎价值------519022国泰金泰平衡混合C------519023海富通稳健添利债券C------519024海富通稳健添利债A------519025海富通领先成长混合------519026海富通中小盘混合------519027海富通上证周期联接------519029华夏平稳增长------519030海富通稳固债券------519032海富通上证非周期联接------519033海富通国策导向混合------519034海富通中证内地低碳指数------519035富国天博创新主题混合------519039长盛同德主题混合------519050海富通养老收益混合A------519051海富通一年定开债券A------519055海富通双利债券------519056海富通内需热点混合------519057海富通双福分级债券A------519058海富通双福分级债券B------519059海富通双福分级债券------519060海富通纯债债券C------519061海富通纯债债券A------519062海富通阿尔法对冲------519066汇添富蓝筹稳健------519068汇添富成长焦点混合------519069汇添富价值精选混合------519078汇添富增强收益债券A------519087新华优选分红混合------519089新华优选成长混合------519091新华泛资源优势混合------519093新华钻石品质企业混合------519095新华行业周期轮换混合------519097新华中小市值优选混合------519099新华灵活主题混合------519100长盛中证100------519110浦银安盛价值成长混合A------519111浦银安盛优化收益债券A------519112浦银收益C------519113浦银精致生活------519115浦银安盛红利精选混合------519116浦银沪深300增强------519117浦银安盛基本面400指数------519118浦银幸福A------519119浦银幸福B------519120浦银战略新兴产业混合------519121浦银6个月定期开放债券A------519122浦银6个月定期开放债券C------519123浦银季季添利定开债券A------519124浦银季季添利定开债券C------519125浦银安盛消费升级混合A------519126浦银安盛新经济结构混合------519127浦银安盛盛世精选混合A------519128浦银安盛月月盈定期支付债券A------519129浦银安盛月月盈定期支付债券C------519130海富通新内需混合A------519132海富通东财大数据混合------519133海富通改革驱动混合------519134海富通富祥混合------519135海富通瑞益债券------519136海富通瑞丰一年定开债------519139海富通沪港深灵活配置混合------519150新华优选消费混合------519152新华纯债添利A------519153新华纯债添利C------519156新华行业灵活配置混合A------519157新华行业灵活配置混合C------519158新华趋势领航混合------519160新华安享惠金定开债券A------519161新华安享惠金定开债券C------519162新华信用增益债券A------519163新华信用增益债券C------519165新华鑫利灵活配置------519167新华鑫安保本一号混合------519170浦银安盛增长动力混合------519171浦银安盛医疗健康混合------519172浦银安盛睿智精选混合A------519173浦银安盛睿智精选混合C------519175浦银经济带崛起混合------519176浦银安盛消费升级混合C------519177浦银安盛盛世精选混合C------519180万家180指数------519181万家和谐增长------519183万家双引擎灵活配置------519185万家精选混合------519186万家稳健增利债券A------519187万家稳健增利债券C------519188万家恒利A------519189万家恒利C------519190万家双利债券------519191万家新利灵活配置混合------519193万家消费成长------519195万家品质------519196万家新兴蓝筹灵活配置混合------519197万家颐达------519198万家颐和保本混合------519199万家家享纯债------519206万家年年恒荣定开债A------519207万家年年恒荣定开债C------519208万家年年恒祥定开债A------519209万家年年恒祥定开债C------519210万家恒景18个月定开债A------519211万家恒景18个月定开债C------519212万家宏观择时多策略混合------519220海富通聚利债券------519221海富通欣益混合C------519222海富通欣益混合A------519223海富通欣荣混合C------519224海富通欣荣混合A------519225海富通集利债券------519226海富通瑞利债券------519227海富通欣盛定开混合------519228海富通欣享灵活配置混合C------519229海富通欣享灵活配置混合A------519230海富通富源债券------519300大成沪深300指数------519320浦银安盛幸福聚利定开债A------519321浦银安盛幸福聚利定开债C------519322浦银安盛盛元纯债债券A------519323浦银安盛盛元纯债债券C------519324浦银安盛盛鑫定开债A------519325浦银安盛盛鑫定开债C------519326浦银安盛幸福聚益定开债A------519327浦银安盛幸福聚益定开债C------519328浦银安盛盛泰纯债债券A------519329浦银安盛盛泰纯债债券C------519330浦银安盛盛跃纯债债券A------519331浦银安盛盛跃纯债债券C------519332浦银安盛盛达纯债债券A------519333浦银安盛盛达纯债债券C------519334浦银安盛盛勤纯债债券A------519335浦银安盛盛勤纯债债券C------519519华泰柏瑞稳本增利债券A------519601海富通中国海外混合------519602海富通大中华混合(QDII)------519606国泰金鑫------519610银河旺利混合A------519611银河旺利混合C------519612银河旺利混合I------519613银河君尚混合A------519614银河君尚混合C------519615银河君尚混合I------519616银河君信混合A------519617银河君信混合C------519618银河君信混合I------519619银河君荣灵活配置混合A------519620银河君荣灵活配置混合C------519621银河君荣灵活配置混合I------519622银河君怡债券------519623银河君耀混合A------519624银河君耀混合C------519625银河君盛混合A------519626银河君盛混合C------519627银河君润混合A------519628银河君润混合C------519629银河睿利混合A------519630银河睿利混合C------519631银河君欣债券------519632银河君辉债券------519633银河君腾混合A------519634银河君腾混合C------519640银河鸿利混合A------519641银河鸿利混合C------519642银河智造混合------519644银河智联混合------519646银河鑫利混合I------519647银河鸿利混合I------519648银河润利保本混合I------519649银河利灵活配置混合A------519650银河利灵活配置混合C------519651银河转型混合------519652银河鑫利混合A------519653银河鑫利混合C------519654银河丰利纯债债券------519655银河服务混合------519656银河灵活配置混合A------519657银河灵活配置混合C------519660银河增利债券A------519661银河增利债券C------519662银河岁岁回报债券A------519663银河岁岁回报债券C------519664银河美丽混合A------519665银河美丽混合C------519666银河银信添利债券B------519667银河银信添利债券A------519668银河成长混合------519669银河领先债券------519670银河行业混合------519671银河沪深300价值------519672银河蓝筹混合------519673银河康乐------519674银河创新成长混合------519675银河润利保本混合A------519676银河强化债券------519677银河定投宝腾讯济安指数------519678银河消费混合------519679银河主题混合------519680交银增利A/B------519682交银增利债券C------519683交银双利A/B------519685交银双利债券C------519686交银180治理联接------519688交银精选混合------519690交银稳健配置混合A------519692交银成长混合------519694交银蓝筹混合------519696交银环球精选混合(QDII)------519697交银优势行业混合------519698交银先锋混合------519700交银主题优选------519702交银趋势混合------519704交银先进制造混合------519706交银深证300联接------519709交银全球资源混合(QDII)------519710交银策略回报灵活配置混合------519712交银阿尔法核心混合------519714交银消费新驱动股票------519718交银纯债A------519720交银纯债C------519723交银双轮A------519725交银双轮C------519726交银荣祥保本混合------519727交银成长30混合------519729交银增强收益债券------519730交银定期支付月月丰债券A------519731交银定期支付月月丰债券C------519732交银定期支付双息平衡混合------519733交银强化回报A------519735交银强化回报C------519736交银新成长混合------519738交银周期回报灵活配置混合A------519740交银丰盈收益债券------519743交银丰润收益债券A------519745交银丰润收益债券C------519746交银丰享收益债券A------519748交银丰享收益债券C------519749交银丰泽收益债券A------519752交银新回报灵活配置混合A------519753交银荣和保本混合------519755交银多策略回报灵活配置混合A------519756交银国企改革灵活配置混合------519758交银丰硕收益债券C------519759交银周期回报灵活配置混合C------519760交银新回报灵活配置混合C------519761交银多策略回报灵活配置混合C------519762交银裕通纯债债券A------519763交银裕通纯债债券C------519764交银卓越回报灵活配置混合A------519765交银卓越回报灵活配置混合C------519766交银荣鑫保本混合------519767交银科技创新灵活配置混合------519768交银优选回报灵活配置混合A------519769交银优选回报灵活配置混合C------519770交银优择回报灵活配置混合A------519771交银优择回报灵活配置混合C------519772交银新生活力灵活配置混合------519773交银数据产业灵活配置混合------519774交银裕兴纯债债券A------519775交银裕兴纯债债券C------519776交银裕盈纯债债券A------519777交银裕盈纯债债券C------519778交银经济新动力混合------519779交银沪港深价值精选混合------519781交银领先回报混合------519782交银裕隆纯债债券A------519783交银裕隆纯债债券C------519784交银境尚收益债券A------519785交银境尚收益债券C------519786交银裕利纯债债券A------519787交银裕利纯债债券C------519908华夏兴华混合A------519909华安安顺混合------519915富国消费主题混合------519918华夏兴和混合------519929长信电子信息行业量化混合------519931长信港股通指数------519933长信利发债券------519935长信创新驱动股票------519937长信先锐债券------519939长信海外收益一年定开债------519940长信富全纯债一年定开债C------519941长信富全纯债一年定开债A------519942长信富泰纯债一年定开债C------519943长信富泰纯债一年定开债A------519944长信富安纯债一年定开债C------519945长信富安纯债一年定开债A------519947长信利保债券------519949长信利信灵活配置混合------519951长信利泰灵活配置混合------519953长信富海纯债一年定开债------519955长信富民纯债一年定开债------519956长信睿进混合C------519957长信睿进混合A------519959长信多利混合------519960长信利广混合C------519961长信利广混合A------519962长信利盈混合C------519963长信利盈混合A------519965长信量化多策略股票------519967长信利富债券------519969长信新利灵活配置混合------519971长信改革红利混合------519972长信纯债一年定开债券C------519973长信纯债一年定开债券A------519975长信量化中小盘股票------519976长信可转债债券C------519977长信可转债债券A------519979长信内需成长混合------519981长信美国标普100------519983长信量化先锋混合A------519985长信纯债壹号债券A------519987长信恒利优势混合------519989长信利丰债券C------519991长信双利优选------519993长信增利动态策略混合------519995长信金利趋势混合------519997长信银利精选混合------530001建信恒久价值混合------530003建信优选成长混合A------530005建信优化配置------530006建信核心精选混合------530008建信稳定增利债券C------530009建信增强债券A------530010建信责任联接------530011建信内生动力混合------530012建信积极配置混合------530015建信深证60联接------530016建信恒稳价值------530017建信双息红利债券A------530018建信深证100增强------530019建信社会责任混合------530020建信转债增强债券A------530021建信纯债A------531008建信稳定增利债券A------531009建信增强债券C------531017建信双息红利债券C------531020建信转债增强债券C------531021建信纯债C------539001建信全球机遇混合(QDII)------539002建信新兴市场混合(QDII)------539003建信全球资源混合(QDII)------540001汇丰晋信2016周期------540002汇丰晋信龙腾混合------540003汇丰晋信动态策略------540004汇丰晋信2026周期------540005汇丰晋信平稳增利债券A------540006汇丰晋信大盘股票A------540007汇丰晋信中小盘股票------540008汇丰晋信低碳先锋------540009汇丰晋信消费红利------540010汇丰晋信科技先锋------540012汇丰晋信恒生龙头指数A------541005汇丰晋信稳增债券C------550001信诚四季红------550002信诚精萃成长混合------550003信诚盛世蓝筹混合------550004信诚三得益债券A------550005信诚三得益债券B------550006信诚经典优债债券A------550007信诚经典优债债券B------550008信诚优胜精选混合------550009信诚中小盘混合------550015信诚添金分级债券季季添金------550016信诚添金分级债券岁岁添金------550017信诚添金分级债券------550018信诚优质纯债债券A------550019信诚优质纯债债券B------560002益民红利成长------560003益民创新优势------560005益民多利债券------560006益民核心增长混合------570001诺德价值优势混合------570005诺德成长优势混合------570006诺德中小盘混合------570007诺德优选30混合------570008诺德周期策略混合------571002诺德主题灵活配置------573003诺德增强债券------580001东吴嘉禾优势精选------580002东吴双动力混合------580003东吴行业轮动混合------580005东吴进取策略------580006东吴新经济混合------580007东吴安享量化混合------580008东吴新产业精选混合------580009东吴内需增长混合------582001东吴优信稳健债券A------582002东吴增利债券A------582003东吴配置优化混合------582201东吴优信稳健债券C------582202东吴增利债券C------585001东吴中证新兴产业------590001中邮核心优选混合------590002中邮核心成长混合------590003中邮核心优势------590005中邮核心主题混合------590006中邮中小盘配置------590007中邮上证380增强------590008中邮战略新兴产业混合------590009中邮稳定收益债券A------590010中邮稳定收益债券C------610001信达澳银领先增长混合------610002信达澳银精华配置------610003信达澳银稳定价值债A------610004信达澳银中小盘混合------610005信达澳银红利回报混合------610006信达澳银产业升级混合------610007信达澳银消费优选混合------610008信达澳银信用债债券A------610103信达澳银稳定价值债B------610108信达澳银信用债债券C------620001金元顺安宝石动力混合------620002金元顺安成长动力混合------620003金元顺安丰利债券------620004金元顺安价值增长混合------620005金元顺安核心动力混合------620006金元顺安消费主题混合------620007金元顺安保本混合A------620008金元顺安新经济主题混合------620009金元顺安丰祥债券------630001华商领先企业------630002华商盛世成长混合------630003华商增强债券A------630005华商动态阿尔法------630006华商产业升级混合------630007华商稳健双利债券A------630008华商策略精选------630009华商稳定增利债券A------630010华商价值精选混合------630011华商主题精选混合------630015华商大盘量化精选混合------630016华商价值共享混合------630103华商增强债券B------630107华商稳健双利债券B------630109华商稳定增利债券C------650001英大纯债A类------650002英大纯债C类------660001农银行业成长混合------660002农银恒久增利债券A------660003农银平衡双利------660004农银策略价值混合------660005农银中小盘混合------660006农银大盘蓝筹混合------660008农银沪深300------660009农银增强收益债券A------660010农银策略精选混合------660011农银中证500------660012农银消费主题混合------660013农银汇理信用添利债券------660014农银深证100增强------660015农银行业轮动混合------660102农银恒久增利债券C------660109农银增强收益债券C------671010西部利得策略优选混合------673010西部利得新动向混合------673020西部利得成长精选混合------673030西部利得多策略优选混合------673040西部利得行业主题优选混合A------673043西部利得行业主题优选混合C------673050西部利得新盈混合------673060西部利得景瑞灵活配置混合------673071西部利得新动力混合A------673073西部利得新动力混合C------673081西部利得祥运混合A------673083西部利得祥运混合C------673090西部利得个股精选股票------673100西部利得久安回报混合------675011西部利得稳健双利债券A------675013西部利得稳健双利债券C------675041西部利得合享A------675043西部利得合享C------675051西部利得合赢债券A------675053西部利得合赢债券C------675081西部利得祥盈债券A------675083西部利得祥盈债券C------675091西部利得祥逸债券A------675093西部利得祥逸债券C------675100西部利得得尊债券------675111西部利得汇享债券A------675113西部利得汇享债券C------675121西部汇逸债券A------675123西部汇逸债券C------680001浙商聚潮策略配置混合------686868浙商聚盈信用债债券A------686869浙商聚盈信用债债券C------688888浙商聚潮产业成长混合------690001民生蓝筹------690002民生增强债券A------690003民生加银精选混合------690004民生加银稳健成长混合------690005民生加银内需增长混合------690006民生信用双利债券A------690007民生加银景气行业混合------690008民生中证资源指数------690009民生加银红利回报------690011民生加银积极成长混合------690202民生增强债券C------690206民生信用双利债券C------700001平安大华行业先锋混合------700002平安大华深证300------700003平安大华策略先锋混合------700004平安大华保本混合------700005平安大华添利债券A------700006平安大华添利债券C------710001富安达优势成长混合------710002富安达策略精选混合------710301富安达增强收益债券A------710302富安达增强收益债券C------720001财通价值动量------720002财通多策略稳健增长债券A------720003财通收益增强债券A------730001方正富邦创新动力混合------730002方正富邦红利精选混合------740001长安宏观策略混合------740101长安沪深300非周期------750001安信灵活配置混合------750002安信目标收益债券A------750003安信目标收益债券C------750005安信平稳增长混合发起A------762001国金国鑫发起------770001德邦优化混合------
查看更多:[db:tags]

相关文章

更多

热点专题

更多

为您推荐