AD
首页 > 基金 > 正文

货币市场基金每日收益2017-05-26

[2017-05-26 22:20:14] 来源:[db:来源] 编辑:[db:作者] 点击量:
评论 点击收藏
导读:代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.85523.4830000204国富日日收益货币b0.91903.7240000210光大保德信现金宝货币a----000211光大保德...
代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.85523.4830000204国富日日收益货币b0.91903.7240000210光大保德信现金宝货币a----000211光大保德信现金宝货币b----000300德邦德利货币a0.97123.4650000301德邦德利货币b1.03333.7040000324华润元大现金收益货币a2.52413.7140000325华润元大现金收益货币b2.58983.9520000331中加货币a1.03113.7530000332中加货币c1.09833.9930000366汇添富添富通货币a----000379平安大华日增利货币----000380景顺长城景益货币a0.90603.1520000381景顺长城景益货币b0.97123.4000000424长盛添利宝货币a----000425长盛添利宝货币b----000434新华壹诺宝货币a----000439国金鑫盈货币0.95943.4700000464嘉实活期宝货币----000475广发天天利货币a----000476广发天天利货币b----000483鑫元货币a1.00013.4600000484鑫元货币b1.06533.7090000505国寿安保货币a----000506国寿安保货币b----000509广发钱袋子货币----000533永赢货币1.13234.0880000559诺安天天宝a----000560诺安天天宝e----000569鹏华增值宝货币1.04703.8860000576中邮货币a1.01883.6460000580中邮货币b1.08403.8850000588招商招钱宝货币a----000604银华多利宝货币a----000615长城工资宝货币a1.10584.1330000626大成丰财宝货币a0.78682.5540000638富国富钱包货币----000644招商招金宝货币a----000647易方达财富快线货币a----000648易方达财富快线货币b----000651招商招金宝货币b----000662银华活钱宝货币f----000665博时现金收益货币b----000678华宝兴业现金宝货币e----000681信达澳银慧管家a1.05763.8580000682信达澳银慧管家c1.12464.1100000683信达澳银慧管家e0.97213.5470000699中银薪钱包货币----000700泰达宏利货币b----000701景顺长城景丰货币a0.90453.4920000704易方达天天增利货币a----000707景顺长城景丰货币b0.97033.7330000721兴业货币a0.96723.5220000722兴业货币b1.03293.7710000724大成添利宝货币a1.05733.9100000725大成添利宝货币b1.12314.1510000726大成添利宝货币e1.08474.0050000730博时现金宝货币a----000738中信建投货币----000740兴银货币b----000741兴银货币a----000773万家现金宝----000785华融现金增利货币a0.93643.4700000786华融现金增利货币b1.00173.7180000789易方达龙宝货币a----000790易方达龙宝货币b----000816南方理财金交易型货币a----000837国投瑞银钱多宝货币i----000846中融货币c----000847中融货币a----000871北信瑞丰宜投宝a1.02743.6680000872北信瑞丰宜投宝b1.09323.9190000882中金现金管家a1.03526.9030000883中金现金管家b1.08957.1410000891博时现金宝货币b----000901国开货币a0.82525.1550000902国开货币b0.88065.3930000907农银汇理红利日结货币a1.00813.7020000908农银汇理红利日结货币b1.07533.9500000912英大现金宝货币4.74393.4800000917嘉实快线货币a----000980汇添富添富通货币b----001006中信建投凤凰货币----001077华夏现金宝货币a----001078华夏现金宝货币b----001175山证日日添利货币a----001176山证日日添利货币b----001232嘉合货币a0.62873.5140001233嘉合货币b0.69483.7640001401德邦如意货币0.96683.8370001477泰康薪意保货币a----001478泰康薪意保货币b----001666鹏华添利宝货币1.13484.2420001697大成恒丰宝货币a1.06073.9330001698大成恒丰宝货币b1.12644.1810001826国寿安保增金宝货币----001842九泰日添金货币a1.00333.5060001843九泰日添金货币b1.06993.7570001870前海开源货币a----001871前海开源货币b----001894泰达宏利活期友货币a----001895泰达宏利活期友货币b----001909创金合信货币0.85293.1640001916新沃通宝a----001937兴银现金增利货币----001973光大耀钱包货币a----001981富国收益宝交易型货币a----001982富国收益宝交易型货币b----001987东方金元宝货币1.08383.7560001991农银天天利货币a0.87923.2090001992农银天天利货币b0.94553.4590002077浙商日添利a----002078浙商日添利b----002184泓德泓利货币a0.90393.1980002185泓德泓利货币b0.96923.4470002195中银机构现金管理货币----002234泰信天天收益货币b----002240德邦增利货币a0.96583.5410002247新疆前海联合海盈货币a----002302新沃通宝b----002318鹏华添利交易型货币a1.00163.6330002324南方日添益a----002646中科沃土货币a1.00233.6680002647中科沃土货币b1.06823.9140002672诺德货币a----002673诺德货币b----002709红塔红土人人宝货币a0.84883.0810002710红塔红土人人宝货币b0.91493.3170002747中欧货币c----002748中欧货币d----002759东兴安盈宝a5.53734.2760002760东兴安盈宝b5.85834.5130002788融通现金宝货币a1.10194.1470002847天弘现金管家货币e0.97853.4440002852招商财富宝交易型货币a----002894华夏天利货币a----002895华夏天利货币b----002912兴业稳天盈货币1.13844.1880002957财通财通宝货币a1.29843.5050002958财通财通宝货币b1.36423.7420002960博时合利货币----003003华夏现金增利货币a/e----003022建信现金添益货币a----003185建信货币b----003206博时合鑫货币----003246华泰柏瑞天添宝货币a----003252大成添益交易型货币a1.04834.0850003253大成添益交易型货币b1.11424.3330003267新华壹诺宝货币b----003316中银证券现金管家货币a1.02173.7100003317中银证券现金管家货币b1.08563.9560003391建信天添益货币a----003393建信天添益货币c----003398太平日日金货币a----003399太平日日金货币b----003402安信活期宝货币a----003465平安大华金管家货币----003467富荣货币a----003468富荣货币b----003473南方天天利a----003474南方天天利b----003479财通资管鑫管家货币a----003480财通资管鑫管家货币b----003481光大耀钱包货币b----003506德邦现金宝a0.55912.1100003507德邦现金宝b0.62562.3570003515国泰利是宝货币----003534浦银安盛日日丰货币a----003535浦银安盛日日丰货币b----003585先锋现金宝货币1.00263.7480003588东吴增鑫宝货币a1.09164.0510003589东吴增鑫宝货币b1.15734.3000003678中融现金增利货币a----003679中融现金增利货币c----003792民生加银现金宝货币c1.04943.9610003874浙商日添金货币a----003997泓德添利货币a1.03412.9670003998泓德添利货币b1.05793.1930004060博时兴盛货币----004072金元顺安金通宝货币a1.10684.0600004073金元顺安金通宝货币b1.17264.3100004077金信民发货币a1.11155.0930004078金信民发货币b1.15725.2850004097农银汇理日日鑫交易型货币a0.99353.6940004133中航航行宝货币0.97243.2260004137博时合惠货币----004167安信活期宝货币b----004214方正富邦鑫利宝货币a----004215方正富邦鑫利宝货币b----004216兴业安润货币a1.14014.1740004217兴业安润货币b1.18324.3820004282博时兴荣货币----004285华富天盈货币a0.99373.6110004286华富天盈货币b1.05903.8620004330太平日日鑫货币a----004331太平日日鑫货币b----004368前海开源聚财宝a----004372金鹰增益货币a----004373金鹰增益货币b----004493华泰保兴货币a0.95103.9250004494华泰保兴货币b1.01164.1770004568长城工资宝货币b1.15424.3230020007国泰货币----020031国泰现金管理货币a----040003华安现金富利货币a----040038华安日日鑫货币a----041003华安现金富利货币b----050003博时现金收益货币a----070008嘉实货币a----070028嘉实安心货币市场a----070088嘉实货币b----080011长盛货币----090005大成货币a0.86793.2540090022大成现金增利货币a0.97493.5890091005大成货币b0.93483.5040091022大成现金增利货币b1.04063.8380100025富国天时货币a----100028富国天时货币b----110006易方达货币a----110016易方达货币b----121011国投瑞银货币a----128011国投瑞银货币b----150005银河银富货币a1.11633.2330150015银河银富货币b1.18613.4760160606鹏华货币a0.99073.6210160609鹏华货币b1.05703.8620161608融通易支付货币a0.62772.4350161615融通易支付货币b0.69482.6820161622融通汇财宝货币a1.04783.8380161623融通汇财宝货币b1.13844.1860162206泰达宏利货币a----163802中银货币a----163820中银货币b----166014中欧货币a----166015中欧货币b----180008银华货币a----180009银华货币b----200003长城货币a0.98113.9440200103长城货币b1.04644.1970202301南方现金增利货币a----202302南方现金增利货币b----202307南方收益宝货币a----202308南方收益宝货币b----210012金鹰货币a----210013金鹰货币b----213009宝盈货币a1.00073.3400213909宝盈货币b1.06703.5890217004招商现金增值货币a----217014招商现金增值货币b----240006华宝现金宝货币a----240007华宝现金宝货币b----253050国联安货币a0.97713.6500253051国联安货币b1.04333.8970260102景顺货币a0.86413.8660260202景顺长城货币b0.92754.1050270004广发货币a----270014广发货币b----288101华夏货币a----290001泰信天天收益货币a----310338申万菱信收益宝货币a0.94123.6010310339申万收益宝货币b0.99673.8450320002诺安货币a----320019诺安货币b----340005兴全货币a----350004天治天得利货币0.90433.1990360003光大货币----392001中海货币a0.90713.3770392002中海货币b0.97333.6260400005东方金账簿货币a1.02763.7660400006东方金账簿货币b1.09364.0060410002华富货币0.91043.8530420006天弘现金管家货币a0.97863.4390420106天弘现金管家货币b1.04323.6890460006华泰柏瑞货币a----460106华泰柏瑞货币b----482002工银货币----519505海富通货币a1.02683.7160519506海富通货币b1.09243.9520519508万家货币a----519509浦银货币a----519510浦银货币b----519511万家日日薪货币a----519517汇添富货币b----519518汇添富货币a----519566浦银安盛日日盈货币a----519567浦银安盛日日盈货币b----519588交银货币a----519589交银货币b----519998长信利息收益货币b1.08543.7140519999长信利息收益货币a1.01943.4650530002建信货币----540011汇丰晋信货币a0.95732.9700541011汇丰晋信货币b1.02393.2280550010信诚货币a----550011信诚货币b----560001益民货币0.70381.5290583001东吴货币a1.00163.6680583101东吴货币b1.06753.9180620010金元顺安金元宝货币a1.11624.0500620011金元顺安金元宝货币b1.18224.2890630012华商现金增利货币a----660007农银货币a0.84953.0990660107农银货币b0.91583.3460675031西部利得天添鑫货币a----675032西部利得天添鑫货币b----675061西部利得天添富货币a----675062西部利得天添富货币b----675071西部利得天添金货币a----675072西部利得天添金货币b----710501富安达现金通货币a----710502富安达现金通货币b----730003方正富邦货币a1.05193.8850730103方正富邦货币b1.11834.1350740601长安货币a1.02803.5870740602长安货币b1.09173.8250750006安信现金管理货币a----750007安信现金管理货币b----
查看更多:[db:tags]

相关文章

更多

热点专题

更多

为您推荐